Gå til hovedinnhold

Årlige samarbeidsmøter mellom USHT og kommunene i Vest-Agder

Kristiansand kommune er fra 1. januar 2017 vertskommune for Utviklingssenteret i Vest Agder (USHT). Det overordnede samfunnsoppdraget er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Utviklingssentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsningsområder, med utgangspunkt i lokale behov. Dialog med egne kommuner i fylket er dermed noe Kristiansand kommune ser på som spesielt viktig. Som vertskommune ønsker Kristiansand å opprette et årlig samarbeidsmøte i mai for alle kommunene i Vest-Agder.

Samarbeidsmøte om kompetanse i Vest-Agder

Torsdag 18. mai var 60 ledere og fagansvarlige fra 13 av 15 kommuner i fylket samlet på Rosfjord i Lyngdal. Hensikten med dagen var å drøfte og dele hva som er viktige kompetanse- og samarbeidsområder innen helse- og omsorgstjenestene. Representanter fra Fylkesmannen og fra USHT Vest Agder orienterte om status, føringer og muligheter framover. Videre var det prosessarbeid med kafédialog med godt engasjement og høy deltakelse fra de som var tilstede. Innspillene vil danne grunnlaget for hva USHT skal prioritere framover i Vest-Agder.

 

Vi har sendt ut invitasjon til ny samling 4 og 5 juni 2018.

Prosess jobbing

Presentasjoner

Kompetanse, pasientsikkerhet, styring og ledelse ved Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder ved Anne Aunevik Virksomhetsleder Helsefremming og Innovasjon Kristiansand kommune

Informasjon om ABC opplæringen ved Inger Lise Markussen fagutvikler Songdalen kommune og USHT Vest-Agder

Evaluering av interkommunale nettverk ved Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU leder Songdalen kommune

Invitasjon, program og deltakerliste for samarbeidsmøte 18 mai 2017

Invitasjon og program for samarbeidsmøte

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 02.06.2017 09:48
Sist endret: 06.12.2017 08:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?