Gå til hovedinnhold

Oppsamlingskurs i Basiskompetanse

Ansatte tenker forbedring av praksis på Basiskompetanseundervisning.

For hvem?

Oppsamlingskurs i alle moduler har blitt tilbudt fra 2019. Kursene er spesielt aktuelle nyansatte eller ansatte som ikke kunne være med på ordinær basiskompetansekurs på arbeidsplassen. På oppsamlingskurs samles ansatte fra forskjellige arbeidsplasser. Dette gir mulighet til å dele erfaringer, og lære fra hverandre. Målet med kursene er å bygge grunnleggende kompetanse og inspirere til forbedring på arbeidsplassen. Avdelinger har mulighet til å sende enkelte ansatte på oppsamlingskurs som er åpne for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren i hele Vest-Agder.

Hvordan bestille oppsamlingskurs?

Ønske om å være med på oppsamlingskurs må diskuteres og godkjennes av avdelingsleder eller fagsykepleier.

Det trengs påmelding fra 7 ansatte for å kunne kjøre kurset. Kursavgift faktureres avdelingen dersom påmeldte ikke møter opp. Avmelding eller sykdom meldes til kontaktperson.

Ansatte i Kristiansand kommune

Du kan enkelt melde deg på oppsamlingkurs på Kristiansand kommune sin Kursportal. Du må logge deg inn som ansatt i kommunen for å få tilgang til listen over tilgengelige kurs. Oppsamlingskurs er markert på følgende måte Helse: Basiskompetanse: Oppsamlingskurs...

Ansatte i andre kommuner i Vest-Agder

Send gjerne en e-post til Krisztina Czinki, kompetansekoordinator i Basiskompetanse

Ledige oppsamlingskurs i 2019

23.10 Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering
29.10 Grunnleggende diabetes
06.11 Dokumentasjon og kvalitet
13.11 Lindrende behandling til alvorlig syke og døende
20.11 Dokumentasjon og kvalitet
26.11 Grunnleggende ernæring

Oppsamlingskurs i 2020

I 2020 planlegger vi en oppsamlingskurs i hver modul i Kristiansand. Kursene blir arrangert i juni slik at det blir også mulig til ferievikarer å delta. Ansatte både i Kristiansand og andre kommuner er velkommen på kursene.

I tillegg planlegger vi fire fagdager i Søgne og Songdalen. Fagdagene blir arrangert i november og i mars. Her blir det mulighet til å være med på oppsamlingskurs i flere basiskompetansemoduler samme dagen.

 

Planlagte fagdager med oppsamlingskurs i 2020

18.03.2019

25.03.2019

18.11.2019

25.11.2019

Oppsamlingskurs i Kristiansand
Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 19:38
Sist endret: 27.09.2019 12:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?