Gå til hovedinnhold

Grunnlagstenkning - hva er viktig for deg

Basismodul

Undervisning og praktiske øvelser i tankesettet «hverdagsmestring» - 2 timer

Modulen skal gi ansatte en grunnleggende forståelse av tankegangen «hva er viktig for deg?» for å sikre et mer systematisk arbeid hvor hverdagsmestring er i fokus. Hovedmålet er å øke bevisstheten i hvordan vi kan snu tankegangen fra «hva kan jeg hjelpe deg med?» til «hva er viktig for deg?».

Innhold:

 • Utvikling av fagkompetanse
 • Brukermedvirkning
 • Ny bruker-pasientrolle
 • Mestringsfokus
 • Pasientforløp
 • Sjekklister 

Påbyggingsmoduler

1. Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid - 2t

Modulen skal gi ansatte en grunnleggende innføring i rehabilitering og tverrfaglig samarbeid. Hovedmålet er å gi en økt forståelse for rehabiliteringsfeltet og elementer som er sentrale i en rehabiliteringsprosess.

Innhold:

·       Hva er rehabilitering og hvorfor er dette viktig?

·       Verdigrunnlaget for rehabilitering

·       Tverrfaglig samarbeid

·       Brukermedvirkning og inkludering av pårørende og nettverk

·       Kartleggingsverktøy og målsetninger

·       Individuell plan og koordinator

2. Identifisere behov for rehabilitering - 1t

Modulen skal gi ansatte en grunnleggende forståelse for hvordan de kan være med å identifisere behov for rehabilitering hos brukere de møter i sin arbeidshverdag. Hovedmålet med undervisningen er å øke bevisstheten rundt hvem som bør vurderes for rehabilitering og hvilke kriterier som må ligge til grunn for å få innvilget en slik tjeneste.

Innhold:

·       Definisjon av rehabilitering.

·       Hvorfor er rehabilitering viktig?

·       Når er det behov for rehabilitering?

·       Casearbeid og gruppediskusjon.

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Modulbeskrivelse

Basismodul Grunnlagstenkning «Hva er viktig for deg?»

 

Visjon

Helsefremming og hverdagsmestring ligger til grunn for alle møter mellom ansatte og brukere/beboere. Brukere/beboere involveres aktivt i tjenestene ved at ansatte stiller spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

 

Læringsmål

Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester

 • Har kjennskap til bakgrunnen for satsningen på hverdagsmestring og helsefremming nasjonalt og kommunalt
 • Har forståelse for hvorfor det er viktig å møte brukere/beboere med helsefremming og hverdagsmestring som tankesett og metode.
 • Har forståelse for hvordan brukere/beboere kan involveres i hverdagens møter
 • Kjenner til hvordan man kan fokusere på mestring og ressurser i møte med brukere/beboere
 • Kjenner til metoder som kan bidra til åpen kommunikasjon
 • Er trygge på å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» og lytte aktivt til svarene

 

Praksismål

 • Benytte læringsmål i daglig praksis

 

Målgruppe

Ansatte i kommunens helse-og sosialtjenester

 

Forkunnskaper

Ingen.

 

Innhold

Undervisning mestring, hverdagsmestring, helsefremming, brukermedvirkning, brukerinvolvering og kommunikasjon.

 

Hva jeg går gjennom i de forskjellige underpunkter

Observasjon

 • Observere mestring
 • Observere ressurser
 • Observasjon versus tolkning

Vurdering

 • Vurdering av observasjoner i lys av min tolkning
 • Tiden og ressursene
 • Bruk av mål
 • Dialog med kollegaer om felles satsning

Kommunikasjon

 • Bevissthet om kroppsspråk
 • Åpne spørsmål
 • Forventningsavklaring
 • Bruk av mestringshjulet
 • Aktiv lytting – elementer fra motiverende intervju
 • Vurdering av det som blir sagt

Handling

 • Praktisk øvelse

Dokumentasjon

 • Bevissthet om dokumentasjon som underbygger involvering, deltakelse, mestring, ressurser og hva som er viktig for bruker/beboer

Samhandling

 • Fokus på samhandling for helhetlig oppfølging av beboer/bruker

Etikk

 • Etiske refleksjoner og bevissthet omkring de valg vi gjør i møte med bruker/beboer

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Tavleundervisning kombinert med filmer, case/praktisk øvelse og gruppediskusjoner (IGP).

 

Videre kurs

Påbyggingsmoduler:

1.2 Identifisere behov for rehabilitering

1.3 Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid

 

Referanseliste til kurset

Siden undervisningen holdes i mange forskjellige tjenester vil det brukes forskjellige referanser knyttet til sentrale føringer. Det vil også være forskjellig hvilke av filmene som brukes. Under er alle referanser oppgitt.

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 22:20
Sist endret: 29.11.2019 13:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?