Gå til hovedinnhold

Ernæring

Basismodul

Modulen skal gi ansatte en grunnleggende forståelse samt lære om hvilke observasjoner som kan sikre et mer systematisk arbeid med ernæring. Hovedmålet er å øke bevisstheten rundt hva som kan påvirke ernæring og hva man kan gjøre for å legge til rette for et sunt kosthold.

Grunnleggende ernæringsarbeid  - 80 min.

Undervisningen kan tilrettelegges arbeidsstedet.

Innhold: Forståelsen for hvorfor det er forskjellig fokus på kosthold for friske og syke. Undervisningen inkludere case.

 • Bruken av ernæringstrappen for å sikre riktig tiltak
 • Lære om symptomer på sult som kan forveksles med andre lidelser
 • Dokumentasjon som et ledd i ernæringsbehandlingen

 

Påbyggingsmoduler

1. Ernæringskartlegging - 2 timer

Innhold:

 • Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy
 • Hvordan lage og følge opp en ernæringsplan
2. Geriatri - spesiell utfordringer - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidsted og det er ønskelig at det på forhånd kan sendes en case som de ansatte kan diskutere.

Innhold:

 • Forståelsen for problemstillingen rundt eldre og ernæring
 • Endringen i en aldrende kropp
 • Kriterier for underernæring
 • Bruk av ernæringstrappen for å sette i gang tiltak for eldre
3. Utviklingshemmede - hva må til for å sikre et sunt kosthold? - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidsted og det er ønskelig at det på forhånd kan sendes en case som de ansatte kan diskutere.

Innhold:

 • Uenighet om hva som betegner et sunt kosthold
 • Tvangstanker om mat - hva kan vi som ansatte gjøre?
 • Hva gjør pårørende?
 • Hvordan helsen til bruker påvirker livskvaliteten.
4. Rus og Psykisk helse - Hvordan påvirke kostholdet i en sunnere retning? - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidsted og det er ønskelig at det på forhånd kan sende en case som de ansatte kan diskutere.

Innhold:

 • Hvor setter man grensen for et sunt kosthold?
 • Valg av mat og utfordringer med matinntaket
 • Somatisk helse
 • Symptomer på angst/uro vs. sult
 • Tegn på feilernæring/underernæring
 • Bivirkninger av medisinbruk

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Basismodul grunnleggende ernæringsarbeid:

 • tirsdag 22 januar kl 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom Gerda Ring - 35 pl
 • tirsdag 2. april kl 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom Else Marie Jakobsen - 30p
 • tirsdag 26. november kl. 13-15, uetg, Rådhuskvartalet

Bestilles gjennom kursportalen

 

Modulbeskrivelse

Basismodul: Grunnleggende ernæringsarbeid

Visjon

Deltakere skal ha en bedre forståelse for hvordan man jobber mer systematisk med ernæring og hvorfor dette er viktig. 

  

Målgruppe

Alle kommunale ansatte innen Helse og Omsorg

 

Forkunnskaper

Ingen

 

Innhold

 • Ansattes rolle
 • Tilpasning av kosthold til hver bruker
 • Ernæringstrappen – Hva kan påvirke brukers matinntak
 • Bruk av kartleggingsverktøy – hvorfor dette er viktig
 • Etikk og brukerrettigheter
 • Dokumentasjon

 

Læringsmål

Målet er at deltakere etter gjennomført kurs:

 • Kjenner til relevant faglitteratur som Kosthåndboken, nasjonal faglig retningslinje for underernæring
 • Kjenner til konsekvensene av underernæring
 • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan man bør bruke ernæringstrappen i behandling og forebygging av underernæring
 • Kjenner til hvilke hvilket kartleggingsverktøy som bruker i kommunen for å avdekke underernæring
 • Kjenne til hva som innebærer å sette et konkret mål for ernæringsbehandling
 • Være bedre rustet til å kunne diskutere etikk rundt ernæringsbehandling

 

Praksismål

 • Etter fullført kurs, skal deltakerne kunne stille spørsmål til ernæringsbehandling og kommunisere observerte endringer til kollegaer eller andre.
 • Deltakerne skal kunne søke pålitelig og forståelig faglig informasjon, med fokus på Kosthåndboken i et ledd i ernæringsbehandlingen

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

 • 80 minutter med forelesning, gruppediskusjon og filmvisning

 

Relevante  kurs

E-læringskurs fra Norsk Helseinformatikk (NHI)

 • Kosthold og ernæring grunnkurs – Sykepleiere
 • Matomsorg og ernæringstiltak - Helsefagarbeidere
 • Observasjonskompetanse

 

Referanseliste til kurset

 

Påbyggingsmodul: Ernæringskartlegging

 

Målgruppe

Alle kommunale ansatte innen Helse og Omsorg

 

Visjon

Deltakere skal være bedre rustet til å gjennomføre en ernæringskartlegging og dokumentere dette i Profil

 

Målgruppe

Alle kommunale ansatte innen Helse og Omsorg

 

Forkunnskaper

Anbefaler å ta grunnleggende ernæringsarbeid først

 

Innhold

 • Hvorfor det er viktig å kartlegge alle brukere som mottar helsehjelp
 • Gjennomgang av MNA skjema – utfordringer med enkelte spørsmål på skjema
 • Hvordan opprette MNA skjema i Profil
 • Hvor i Profil man skal dokumentere
 • Skriving av ernæringsplan

 

Læringsmål

Målet er at deltakere etter gjennomført kurs:

 • Kjenner seg bedre rustet til å kunne gjennomføre en ernæringskartlegging
 • Føle seg trygg på hvordan man oppretter et MNA skjema i Profil
 • Kjenne til hvordan man fyller ut et MNA skjema
 • Kjenne til bruken av MNA skjema og hvordan bruke dette riktig
 • Bedre rustet til å skrive en ernæringsplan

 

Praksismål

 • Etter fullført kurs, skal deltakerne være klar over utfordringer rundt bruken av kartleggingskjema og være trygg på å håndtere disse
 • Deltakerne skal kunne vite hvor de finner skjema og hvordan dokumentet opprettes i Profil

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

 • 2 timer med forelesning, gruppediskusjon og praktiske oppgaver

  

Referanseliste til kurset

Påbyggingsmodul: Geriatri – spesielle utfordringer

 

Målgruppe

Alle kommunale ansatte som jobber med eldre mennesker

 

Visjonen

Deltakere skal få en økt forståelse for spesifikke utfordringer som skjer i en aldrende kropp.

 

Forkunnskaper

Ingen

 

Innhold

 • Forståelsen for problemstillingen      rundt eldre og ernæring
 • Endringen i en aldrende kropp
 • Kriterier for underernæring
 • Økt behov for enkelte      næringsstoffer

 

Læringsmål

Målet er at deltakere etter gjennomført kurs:

 • Kjenne til kriteriene for moderat og alvorlig underernæring
 • Ha en økt forståelse for hvordan kroppen fordøyer mat
 • Kjenne til kriteriene for re-ernæringssyndrom
 • Ha en økt forståelse for hvordan en aldrende kropp utnytter maten

 

Praksismål

 • Etter fullført kurs, skal deltakerne føle seg bedre rustet til å tilrettelegge kostholdet for eldre på sin arbeidsplass

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

 • 1 time med forelesning og gruppediskusjoner

  

Referanseliste til kurset

Påbyggingsmodul: Utviklingshemmede – hva må til for å sikre et sunt kosthold?

Visjon

Deltakere skal få en økt forståelse for spesifikke utfordringer med ernæring og problemstillinger rettet mot overvekt

 

Målgruppe

Alle kommunale ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede

 

Forkunnskaper

Ingen

 

Innhold

 • Forståelsen for problemstillingen      rundt eldre og ernæring
 • Endringen i en aldrende kropp
 • Kriterier for underernæring
 • Økt behov for enkelte næringsstoffer

 

Læringsmål

Målet er at deltakere etter gjennomført kurs:

 • Kjenne til hva forskriftene sier og hva man plikter å gjøre som ansatt
 • Ha en økt forståelse for problemstillinger rundt overvekt
 • Ha en økt forståelse for hvorfor man bør kartlegge og jobbe så systematisk som mulig
 • Ha en økt forståelse for hvordan spesifikke syndromer som f.eks. Downs Syndrom påvirker valg av mat og fordøyelsen av denne

 

Praksismål

 • Etter fullført kurs, skal deltakerne føle seg bedre rustet til å gjennomføre ernæringskartlegging av sine brukere
 • Kjenne seg bedre rustet til å jobbe med tilrettelegging av kosthold i samarbeid med andre kollegaer og brukere

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

 • 1 time med forelesning og gruppediskusjoner

 

Videre kurs

 

Referanseliste til kurset

  

Pensumliste (anbefalt)

 

Påbyggingsmodul: Rus og psykisk helse – hvordan påvirke kostholdet i en sunnere retning?

 

Visjon

Deltakere skal få en økt forståelse for utfordringer med ernæring og problemstillinger rettet mot rusmiddelbrukere og psykisk helse

 

Målgruppe

Alle kommunale ansatte som jobber med rusmiddelbrukere og psykisk helse

 

Forkunnskaper

Ingen

 

Innhold

 • Hvor setter man grensen for et sunt kosthold?
 • Valg av mat og utfordringer med matinntaket
 • Somatisk helse
 • Symptomer på angst/uro vs. sult
 • Tegn på feilernæring/underernæring
 • Bivirkninger av medisinbruk

 

Læringsmål

Målet er at deltakere etter gjennomført kurs:

 • Kjenner til hva forskriftene sier og hva man plikter å gjøre som ansatt
 • Ha bedre kjennskap til at sult kan ha samme symptomer som uro
 • Ha en økt forståelse på hvordan matvalget til brukere kan påvirke somatisk helse
 • Ha en økt forståelse for hvordan medisiner og rusmidler kan påvirke valg av mat og appetitt

 

Praksismål

 • Etter fullført kurs, skal deltakerne føle seg bedre rustet til å diskutere påvirkningen av medisinbruk og matinntak med kollegaer og andre yrkesgrupper
 • Kjenne seg bedre rustet til å jobbe med tilrettelegging av kosthold i samarbeid med andre kollegaer og brukere
 • Økt trygghet til å kunne diskutere hva slags mat brukere spiser og hvordan man bør jobbe for å sette i gang endring i kostholdsvaner

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

 • 1 time med forelesning og gruppediskusjoner

 

Referanseliste til kurset

 

Pensumliste (anbefalt)

 

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 22:19
Sist endret: 29.11.2019 12:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?