Gå til hovedinnhold

Dokumentasjon og kvalitet

Basismodul

Grunnleggende opplæring i dokumentasjon - 2 timer

Innhold: Hvorfor, hvem og hvordan dokumentere i Profil. Opplæring i pålogging, brukermodulen, pasientjournal, signering og tjenester.

 

Påbyggingsmoduler

1.Rapportering, signering og avvik - 1 time
 • Innføring i avviksregistering i pasientjournalen.
 • Flytte tiltak og rapporter.
 • Oversikt over rapporter i pasientjournalen.
 • Avslutte Plankatergorier, planområder og tiltak.
 • Lære om skjemaer og kvittering av utført tiltak.
2. Medikamenter - 1 time
 • Registrere og kontrollere registrert medikament
 • Seponere medikamenter, utskrift legemiddelkort
 • Lage logg over medisin ved behov og lage utskrift av loggen
 • Detaljert dosering, utskrift dosett
 • Multidose, endre fra dosett til multidose. Mutidosefunksjon
 • Antikoagulasjonsjournal - AK journal
 • Kvittere for gitt medisin og postere labratoriesvar
3. Elektroniske meldinger - 1 time
 • Lage og sende melding til sykehuset -forespørsel og innleggelsesrapport.
 • Lage og sende meldinger: Helseopplysninger til lege, orientering og tjenestetilbud og orientering om dødsfall
 • Legemiddelhåndtering
 • Avviksmeldinger - følge opp mottatte meldinger og avvik
 • Kladd meldinger
4. Saksbehandling i Profil - 1 time

Brukermodulen:

 • Registrere ny bruker
 • Registrere kontaktperson
 • Endre kontaktperson

IPLOS:

 • Registrere bistandsvariabeler
 • Registrere fuksjonsvariabler
 • Lære om hva som skal være med

Oppsamlingsundervisning

Basismodul grunnleggende opplæring i dokumentasjon: onsdag 8. mai, onsdag 22. mai, onsdag 6. november og onsdag 20. november kl , uetg, Rådhuskvartalet, rom  - 30 plasser. Bestilles gjennom kursportalen

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 22:19
Sist endret: 24.09.2019 11:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?