Gå til hovedinnhold

Dokumentasjon og kvalitet

Basismodul

Grunnleggende opplæring i dokumentasjon - 2 timer

Innhold: Hvorfor, hvem og hvordan dokumentere i Profil. Opplæring i pålogging, brukermodulen, pasientjournal, signering og tjenester.

 

Påbyggingsmoduler

1.Rapportering, signering og avvik - 1 time
 • Innføring i avviksregistering i pasientjournalen.
 • Flytte tiltak og rapporter.
 • Oversikt over rapporter i pasientjournalen.
 • Avslutte Plankatergorier, planområder og tiltak.
 • Lære om skjemaer og kvittering av utført tiltak.
2. Medikamenter - 1 time
 • Registrere og kontrollere registrert medikament
 • Seponere medikamenter, utskrift legemiddelkort
 • Lage logg over medisin ved behov og lage utskrift av loggen
 • Detaljert dosering, utskrift dosett
 • Multidose, endre fra dosett til multidose. Mutidosefunksjon
 • Antikoagulasjonsjournal - AK journal
 • Kvittere for gitt medisin og postere labratoriesvar
3. Elektroniske meldinger - 1 time
 • Lage og sende melding til sykehuset -forespørsel og innleggelsesrapport.
 • Lage og sende meldinger: Helseopplysninger til lege, orientering og tjenestetilbud og orientering om dødsfall
 • Legemiddelhåndtering
 • Avviksmeldinger - følge opp mottatte meldinger og avvik
 • Kladd meldinger
4. Saksbehandling i Profil - 1 time

Brukermodulen:

 • Registrere ny bruker
 • Registrere kontaktperson
 • Endre kontaktperson

IPLOS:

 • Registrere bistandsvariabeler
 • Registrere fuksjonsvariabler
 • Lære om hva som skal være med

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Modulbeskrivelse

Basismodul: Dokumentasjon og kvalitet

Målgruppe

Alle ansatte i Helse og mestring som dokumenterer i pasientjournalsystemet Profil i Kristiansand kommune.

Forkunnskaper

Ingen

Innhold

Hvorfor, hvem og hvordan dokumentere i pasientjournalen. Informasjonssikkerhet og personvern.

Lærings-, og praksismål

 • Kjenner til Helsepersonelloven, Journalforskriften, Kvalitetsforskriften, Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven i forhold til dokumentasjon og hvor disse finnes.
 • Har kunnskap om hvorfor, hvem og hvordan dokumentere i pasientjournalen.
 • Kjenner til informasjonssikkerhet og personvern.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Forelesning, film, case og gruppearbeid. 2 timer.

Annen informasjon

Bestilles gjennom basikompetanse (Sharepoint)

Videre kurs

Finnes som e-læring i KS :

 • Grunnkurs Profil,
 • Profil videregående kurs del 1
 • Profil videregånde kurs del 2

Disse kan bestilles i kursportalen på Intranett (kurs på datarommet):

 • Oppfriskninsgskurs (2 ganger pr år)
 • Grunnkurs Profil nyansatte (4 ganger pr år)
 • Påbygging Profil nyansatte (4 ganger pr år)

Det er også mulig å avtale egne og tilpassede kurs for ditt arbeidssted. Kontakt: Siri.Kolstad.Aanesland@kristiansand.kommune.no

Referanseliste til kurset

 • Lov om helsepersonell m.v (Helsepersonelloven):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

 

Pensumliste (anbefalt)

 • Dokumentasjon i sykepleiepraksis (Forfatter: Grete Vabo, Utgivelsesår: 2018)

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 22:19
Sist endret: 29.11.2019 12:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?