Gå til hovedinnhold

Informasjon om basiskompetanse

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler. Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

 

Oppbygging:Basiskompetanse

Modulene som er valgt for HS-sektor er felles for virksomhetene. Det innebærer at det kan gjennomføres undervisning i de 6 basismodulene og/eller påbyggingsmoduler for flest mulig ansatte hvert år. Innenfor alle modulene skal det vektlegges observasjon-, vurdering-, kommunikasjon-, dokumentasjon- og handlingskompetanse.

Det tas i bruk flere pedagogiske virkemidler i undervisningen som refleksjon, kasuistikker og filmsnutter. E-læring vil bli tatt i bruk så langt det er pedagogisk hensiktsmessig. De fleste undervisningene tilbys gjennomført på det enkelte arbeidssted.

Det er mulighet til å delta på 'oppsamlingskurs' i alle moduler ved nyansettelse eller fravær på ordninær basiskurs.

Modulene

1. Grunnlagstenkning - hva er viktig for deg

2. Dokumentasjon og kvalitet

3. Ernæring

4. Legemiddelhåndtering

5. Rus og psykisk helse

6. Helse og sykdom

6.1 Diabetes

6.2 Kols

6.3 Lindring

6.4 Demens

6.5 Smittevern

6.6 Velferdsteknologi

 

Oppsamlingskurs

Evaluering etter undervisning

Elektronisk evalueringsskjema

Bestill moduler

Vi oppfordrer de ulike arbeidsteder for eksempel boliger, soner og avdelinger til å samarbeide om felles undervisningsdatoer. Dersom arbeidstedet ikke har egnede lokaler og/eller utstyr til gjennomføring av undervisningen kan dere ta kontakt med kursansvarlig.

Lenke til intranett for bestilling av moduler

Ved ønske om hele fagdager med forskjellige moduler, send mail til kompetansekoordinator, Krisztina Czinki , med ønske om hvilke moduler og forslag til ukedag/måned/datoer.

Har du forslag til andre moduler kan du også sende mail til Krisztina Czinki 

 

Det er laget en foreløpig evaluering med erfaringer fra det første halvåret med bruk av modellen. Du kan lese den her: Evalueringsrapport desember 2017

 

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 26.08.2016 10:08
Sist endret: 18.11.2019 12:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?