Gå til hovedinnhold

Velferdsteknologi

Basismodul

Innføring av velferdsteknologi - 2 timer

Innhold: 

  1. hva er velferdsteknologi og hvorfor skal vi ta det i bruk
  2. behovskartlegging
  3. lovverk
  4. tildeling
  5. rutiner for opplæring og oppfølging av bruker
  6. praktisk bruk av ny teknologi

Påbyggingsmodul

Behovskartlegging og innføring i tilleggsteknologi

Kursbeskrivelse

Basismodul: Innføring av velferdsteknologi
Påbyggingsmodul: Behovskartlegging og innføring i tilleggsteknologi

Målgruppe

Kommunalt ansatte som jobber i tjenestene og som har behov for mer kunnskap om tjenesteforløp og typer teknologi.

Forkunnskaper

Bør ha noe kunnskap om velferdsteknologi fra før.

Innhold

Påbygningsmodulen vil ta for seg en grundigere innføring i:

  • Behovskartlegging og tjenesteforløp
  • hvilke tilleggsteknologier som kommunen tilbyr i dag

Lærings-, og praksismål

Deltakerne skal ha en god oversikt over tilleggsteknologi som tilbys i kommunen. Deltakerne skal kjenne til tjenesteforløp i form av henvisning og kartleggingsrutiner. Gjøre etiske refleksjoner og ta gode valg sammen med bruker.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

2 timer - Kombinasjon av undervisning og gruppearbeid. 

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 24.09.2019 12:09
Sist endret: 30.10.2019 09:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?