Gå til hovedinnhold

Smittevern

Nina og Andrea viser hvordan å ta på smittevernsfrakk

 Basismodul

Grunnleggende hygiene og smitteverntiltak - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidssted.

Innhold:

  1. Hvorfor må vi ha hygiene og smittevernstiltak?
  2. Smittekjeden og hva vi kan gjøre for å bryte videre smitte.
  3. Håndhygiene og bevissthet rundt egen arbeidsplass
  4. Case med fokus på observasjon, vurdering, kommunikasjon, handling, dokumentasjon, samhandling og etikk.

Påbyggingsmoduler

1. Smitteverntiltak i en travel hverdag - 20 min

Innhold: Fokus på relevant emne for arbeidsstedet, f.eks. avfallshåndtering, vask av tekstiler, renhold eller desinfeksjon. «Hva gjør vi dersom det er søl av blod?» eller «Rom for å si ifra til en kollega».

Det er en fordel om arbeidsstedet kommer med et ønske om emne.

2. Isolering - 20 min

Innhold: Hva gjør vi når det er mistanke om smittsom sykdom og en kort innføring om influensa, NORO (omgangssyke) og clostridium.

3. Resistente mikrober - 20 min

Innhold: Hva menes med resistente mikrober og hva skal vi gjøre. En kort innføring om MRSA, ESBL og VRE.

4. Praktisk opplæring på avdeling - 30-60 min

Kan tilpasses det enkelte arbeidsted. Bør ha tilgang til et beboerrom.

Innhold: Praktisk opplæring i håndhygiene, desinfeksjon, isolering og skylleromsarbeid m.m ute i avdelingen - maks 10 personer.

 

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Modulbeskrivelse

 

Målgruppe

Ansatte ved omsorgssentre, hjemmetjenesten, UH bolig, rus/psyk. helse. Andre arbeidssteder kan også være aktuelle og undervisningen kan tilrettelegges til det enkelte arbeidssted.

 

Innhold

1.Hvorfor må vi ha hygiene og smittevernstiltak?

2.Smittekjeden og hva vi kan gjøre for å bryte videre smitte.

3.Håndhygiene og bevissthet rundt egen arbeidsplass

4.Case med fokus på observasjon, vurdering, kommunikasjon, handling, dokumentasjon, samhandling og etikk.

 

Læringsmål

Forstå hvordan infeksjoner smitter og hva vi kan gjøre for å forhindre dette

Forstå hvorfor håndhygiene er viktig i arbeidshverdagen

Forstå at gode rutiner for smittevern gir pasientsikkerhet og en tryggere arbeidshverdag for de ansatte

 

Praksismål

Riktig utførelse av håndhygiene

Gode rutiner for smittevern som en naturlig del av arbeidshverdagen

Bidrar til positiv utvikling/endring av praksis på arbeidsstedet

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 24.09.2019 12:08
Sist endret: 29.11.2019 13:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?