Gå til hovedinnhold

Lindring

Basismodul

Lindrende behandling til alvorlig syke og døende -  2 timer

Innhold: Innføring i viktige grunnleggende prinsipper i forhold til lindrende behandling, pleie og omsorg.

  • Hva er lindring og hvilke pasienter trenger dette
  • Symptomkartlegging og symptomlindring
  • Kommunikasjon og omsorg for pårørende
  • Omsorg ved livets slutt

Påbyggingsmodul

1.Smerte- og symtomlindring for sykepleiere - 2 timer

Innhold: Klinisk veiledning og refleksjon relatert til sykepleiernes egne pasienthistorier og praksiserfaringer. Hensikten er mulighet for refleksjon samt å gi opplevelse av økt trygghet i situasjoner relatert til lindrende pleie og omsorg. Forbered gjerne en aktuell problemstilling som sendes Cathrine Humlen Ruud senest 2 uker i forkant.

Denne modulen egner seg best på det enkelte arbeidssted med ca. 8-12 deltakere. Viktig med et grupperom der man kan sitte uforstyrret rundt et bord. Prosjektor er ikke påkrevd.

 

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 24.09.2019 12:09
Sist endret: 29.11.2019 13:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?