Gå til hovedinnhold

Kols

Basismodul

Basismodul i kols er et e-læringskurs som oppdateres i 2018. Link legges ut når kurset er ferdigstilt.

Kuset kan tas på egenhånd eller under veiledning på følgende datoer for 2019:

 • 13. februar kl 9-11
 • 15. mai kl. 13-15
 • 3. september kl. 13-15

Kurset avholdes i uetg, Rådhuskvartalet, møterom Mathilde Henriksen. Påmelding på mail til Thea.rebecca.eigestad@kristiansand.kommune.no

 

Påbyggingsmoduler

1. Inhalasjonsmedisiner - 1 time inkl. praktisk øvelse

Alternativt kan man ta e-læringskurset om ulike inhalasjonsmedisiner, inhalasjonsteknikk og veiledning om inhalasjoner. Kurset er utviklet av Helse Sør-Øst Vestre Viken. Fremgangsmåte for tilgang og innlogging Læringsportalen Helseforetak Vestre Viken

Direkte lenke til kurset uten kursbevis: E-læringskurs i inhalasjonsmedisiner.

2. Pleie og omsorg ved kols - 2 timer

Sykepleie til personer med kols. Lindring av angst og palliasjon til alvorlig syke kolspasienter.

3. Kols-forverring - 2 timer

Innhold: Hvordan forebygge og behandle kols, inkludert kolsforverring?

Oppsamlingskurs

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Modulbeskrivelse

Basismodul: Kols

Visjon

Helsepersonell har kunnskap og engasjement for å kunne møte personer med kols på en god måte. De kan tilby hjelp slik at personer med kols kan meste hverdagen best mulig. Helsepersonell har også kunnskap og gjennomføringsevne som bidrar til å bremse utviklingen av kols, samt utøve tiltak som reduserer symptomene sykdommen gir.

 

Læringsmål

Helsepersonell blir trygg i å møte pasienter med kols slik at de kan gi den beste behandling, støtte og opplæring.

 

Målgruppe

Helsepersonell og andre som arbeider i helsetjenester.

 

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskap. Kurset er delt i to, grunnleggende kunnskap og dybdekunnskap.

 

Innhold

 • Anatomi og fysiolog
 • Sykdomslære
 • Diagnostisering
 • Behandling
 • Pleie og omsorg
 • Fysioterapi
 • Ernæring
 • Ergoterapi
 • Rehabilitering

 

 Arbeidsformer og arbeidsomfang

Ta gjerne kurset sammen med kolleger for økt læringsutbytte. E-læringskurs. Beregnet omfang, 1-2 timer. Kurset kan tas etappevis og er tilgjengelig på ulike på ulike plattformer via telefon, nettbrett og PC:

-           https://www.kompetansebroen.no/courses/kols/ (uten kompetansebevis)

-          https://kurs.helse-sorost.no/Login (krever innlogging, får kompetansebevis ved fullført kurs)

-          Det tilbys også å ta kurset med veiledning. Se her for oppdatert info om når og hvor: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/utvikling-og-prosjekter/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste.-vest--agder/informasjon-om-basiskompetanse/

 

Andre relevante kurs

-          Det finnes et tilsvarende kurs for pasienter og pårørende: https://helsenorge.no/sykdom/lunger-og-luftveier/kols

-          E-læringskurs inhalasjonsmedisiner: https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/c0519b47-fbf4-4581-8c97-0db9dd5e22c0/index.html (Søk på Google: vestre viken inhalasjon).

-          Basismodul, undermodul 6.2.1 Inhalasjonsmedisin

-          Basismodul, undermodul 6.2.2 Pleie og omsorg

-          Basismodul, undermodul 6.2.3 Kolsforverring

 

Referanseliste

Se i kurset

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 24.09.2019 12:09
Sist endret: 29.11.2019 13:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?