Gå til hovedinnhold

Diabetes

Basismodul

Grunnleggende diabetes - 2 timer

Innhold: Undervisning om grunnleggende sykdomsutvikling, forskjellige diabetestyper og behandling av diabetes

Påbyggingsmoduler

1.Opplæring av helsefagarbeidere for måling av blodsukker og administrasjon av insulin - 2 timer

Undervisningen er del av opplæringspakken for å kunne måle blodsukker og administrere insulin. I tillegg til undervisning er det praktisk øvelse ute på arbeidsplassen med påfølgende kursprøve.

Datoer for kurs i 2019:

 • 5. mars
 • 28. mai
 • 18. september
 • 12. november

Datoer for kurs i 2020:

 • 10. mars
 • 21. april
 • 16. september
 • 3. november

Kurset gjennomføres kl. 13.30-15.30 i Knudsengården, 4. etg (Tollbodgata 22) Påmelding til kurs skjer via mail til: Ellida Grøsle Henriksen

2. Oppfriskningskurs for sykepleiere/vernepleiere - 2 timer

Innhold: Oppfriskning av basiskunnskap om diabetes, inkludert legemiddelhåndtering. Modulen reserveres på vanlig måte i Sharepoint.

3. Diabetiske senkomplikasjoner - 2 timer

Innhold: Forebygge og behandle senskader som følge av diabetes. Modulen reserveres på vanlig måte i Sharepoint.

 

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Modulbeskrivelse

Basismodul: Grunnleggende diabetes

Visjon

At den daglige praksis innenfor behandlingen av pasienter med diabetes gjenspeiler oppdaterte retningslinjer og veiledninger for diabetesbehandlingen.

 

Læringsmål 6.1.1

 • Forståelse for kompleksiteten av sykdommen diabetes
 • Forståelse av viktigheten individuelle behandlingsmål
 • Kjennskap til gjeldende retningslinjer og veiledninger og hvor disse finnes (Nasjonale retningslinjer for diabetes, SHB, Noklus, diabetes.no etc)
 • Kjennskap til forskjellige og nyeste behandlingsmetoder
 • Kjennskap til kost og betydningen av denne hos pasienter med diabetes
 • Kjennskap til mosjon og betydningen av dette hos pasienter med diabetes
 • Kjennskap til infeksjoner og andre sykdommer og betydning hos pasienter med diabetes
 • Kjennskap til senkomplikasjoner hos pasienter med diabetes

Praksismål

 • Benytte læringsmål i daglig praksis

 

Målgruppe:

Alle som har kontakt med pasienter/beboere som har diabetes

 

Forkunnskaper:

ingen

 

Innhold:

Undervisning om grunnleggende sykdomsutvikling, forskjellige diabetestyper og behandling av diabetes.

Følgende blir gått gjennom i undervisningen:

Observasjon

 • Symptomer på diabetes
 • Symptomer på høyt blodsukker
 • Symptomer på lavt blodsukker
 • Senkomplikasjoner

Vurdering

 • Hva gjøres med symptomer på diabetes?
 • Hvordan stilles diagnosen?
 • Høyt blodsukker
 • Lavt blodsukker
 • Annen sykdom

Handling

 • Måle BS
 • Tiltak hyper/hypoglykemi
 • Motivasjon
 • Mosjon
 • Mat

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang:

Tavleundervisning kombinert med filmer, caser med gruppediskusjoner (IGP).

 

Videre kurs:

Påbyggingsmoduler:

6.1.2 Opplæring av helsefagarbeidere for måling av blodsukker og administrasjon av insulin

6.1.3 Oppfriskningskurs for sykepleiere/vernepleiere

6.1.4 Diabetiske senkomplikasjoner

 

Referanseliste til kurset:

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 24.09.2019 12:09
Sist endret: 29.11.2019 13:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?