Gå til hovedinnhold

Demens

Basismodul

Grunnleggende demensomsorg - 2 timer

Innhold:

 • Hva er demens?
 • Hvordan oppleves det å ha demens?
 • Hvordan imøtekomme en person med demens på best mulig måte?

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidssted

Påbyggingsmodul

Bruk av kartleggingsverktøy MOBID-2 - 90 minutter

 

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

E-læringskurs E-læringskursene reserveres ikke i Sharepoint, men gjennomføres i regi av hvert arbeidssted.

1. Helsedirektoratet: Samtykke til helsehjelp - om vurdering av samtykkekompetanse 2: Helsedirektoratets: Kapittel 4 A i lov om pasientrettigheter: Når pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg helsehjelp

Videoforedrag om demens utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aldring og helse og Helsedirektoratet

Knut Engedal: Hva er demens? (34 min.) Anne Marie Mork Robstad: Kommunikasjon og holdninger (41 min.) Anne -Margrethe Støback: Når atferd endrer seg (32 min.)

Videoforedrag om demens utgitt av Aldring og helse

Knut Engedal: Inndeling av demenssykdommer (3 min.) Knut Engedal: Alzheimer demens (6 min.) Knut Engedal: Vaskulær demens (1. min) Knut Engedal: Demens med lewylegemer (5 min.) Knut Engedal Frontotemporal demens ( 4 min.) Knut Engedal: Grader av demens (2 min.) Geir Selbæk: Fysiske symptomer ved demens (3 min.) Geir Selbæk: Nevropsykiatriske symptomer (4. min.) Geir Selbæk: : Nevropsykiatriske symptomer 2 (4 min.) Anne Marie Mork Krogstad: Miljøbehandling til personer med demens (4 min.) Knut Engedal:Legemidler for kognitive personer ved demens (4 min.) Knut Engedal: Legemidler ved atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens (6. min.) Lisbeth Thoresen: Forberedende samtaler (3 min.)  Jørn Stordalen: Hvordan kan en forberedende samtale gjennomføres? (4 min.)

Videofordrag om demens og alderspsykiatri - Psyk - IT fra Aldring og helse Videoene kan for eksempel benyttes til internundervisning og / eller som innledning til felles refleksjon rundt ulike tema. De kan også benyttes som erstatning der foreleser melder forfall til avtalt basismodulundervisning.

Hvert foredrag i Psyk - IT varer i 20 minutter. Forelesningene kan sees på nett eller lastes ned som Podcast. Det er mulig å melde seg på fremtidige Psyk - IT - foredrag gjennom denne påmeldingslenken

Psyk IT- foredragene Aldring og helse:

 1. Tom Borza : Personlighetsforstyrrelser hos eldre
 2. Eivind Aakhus: Psykoser hos eldre
 3. Elisabeth Wiken Telenius: Fysisk aktivitet og demens   
 4. Reidun Sandvik:Smerte hos personer med demens
 5. Dagfinn Green:Depresjon hos eldre
 6. Dag Årsland:Lewy legeme demens
 7. Anette Bendixen:Angst hos alderspsykiatriske pasienter
 8. Per Kristian Haugen:Diagnose i rett tid
 9. Knut Engedal:Diagnostikk av demens i spesialisthelsethjenesten

 

Aktuelle kartleggingsverktøy for nedlastning

 1. CAM - Confusion Assessment Method - skåringsskjema for delir Skjema for kortversjon
 2. Cornell - skala for depresjon ved demens
 3. Qualid - livskvalitet ved langtkommen demens
 4. Trivselskartlegging
 5. MOBID - 2 - smerterMobilisation – Observation – Behaviour – Intensity – Dementia Video med kartlegging med MOBID 2
 6. Thea Skarengland: MMSE og Klokketest (20 min.)

Modulbeskrivelse

Basismodul: Grunnleggende demensomsorg

Målgruppe

Ansatte i kommunens helse –og sosial tjenester

  

Innhold

 • Hva er demens og hvordan påvirker sykdommen den enkeltes og de sine pårørendes liv?
 • Kjennetegn og symptomer, kort innføring i de mest vanlige demenssykdommene
 • Personsentrert omsorg
 • Kommunikasjon til personer med demens

 

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester

 • Får økt kunnskap og forståelse om hva demens er
 • Kjenner til de ulike kognitive funksjonstapene ved demens
 • Har økt fokus på å møte den enkelte pasient/beboer/bruker på en personsentrert måte. Dvs. å se den enkelte bak sykdommen og gi individrettet pleie og omsorg ut ifra den enkeltes behov, ønsker og ressurser
 • Har økt forståelse og trygghet ift hvordan man skal kommunisere med personer med demens
 • Forstår viktigheten av å ivareta og støtte pårørende

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

To timers undervisning kombinert med film, case og refleksjon

 

 Annen informasjon

Det er ønskelig at den enkelte arbeidsplass kan sende inn aktuelle case fra arbeidshverdagen, slik at undervisningen i størst mulig grad blir tilpasset arbeidsted.

 

Videre kurs

Påbyggingsmodul 6.4.2: Smertekartlegging av personer med demens. Se egen modulbeskrivelse

Det er sterkt anbefalt at alle ansatte i Kristiansand kommune og Vest Agder kommunene som jobber med personer med demens, får opplæringen «Demensomsorgens ABC perm 1 og perm 2».

https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/demensomsorg/

https://www.kristiansand.kommune.no/utviklingssenter#abc-oppl-ring

 

Referanseliste til kurset

Regjeringen (2015). Demensplan 2020

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020_kortversjon.pdf

 

Haugen P.K. (Red) (2018). Demens- sykdommer, diagnostikk og behandling. (1.utgave). Forlaget aldring og helse.

 

Helmers, A-K., (2018). Peker ut seks typer uro hos demente, en av dem skyldes medisiner. Sykepleien.

Hentet fra:  https://sykepleien.no/2018/04/peker-ut-seks-typer-uro-hos-demente-en-av-dem-skyldes-medisiner

 

Kitwood, T. (2018). En revurdering af demens- personen kommer i første række. (1. utgave, 8. opplag). Munsgaard.

 

Helsedirektoratet (2017) Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Hentet fra:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens

 

Rokstad, AM. (2006). Jeg vil ikke bli behandlet som en unge. Etiske refleksjoner knyttet til behandling av personer med demens.  Forlaget Aldring og helse.

 

Rokstad, AM. (2005). Kommunikasjon på kollisjonskurs. Når atferden blir vanskelig å mestre. Forlaget aldring og helse.

 

Solheim, K., (2015). Demensguiden. Holdninger og handlinger i demensomsorgen. (3. utgave). Universitetsforlaget.

 

Tretteteig, S. og Røsvik. (2016) Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. (2. utgave). Forlaget aldring og helse.

 

Påbyggingsmodul: Smertekartlegging til personer med demens

Målgruppe

Alle ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester

 

Forkunnskaper

Det anbefales at deltakeren har tatt basismodul 6.1 «Grunnleggende demensomsorg»  

 

Innhold

 • Demens og smerter/smerteatferd
 • Hvordan observere smerter uten språk?
 • Opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet MOBID-2
 • Praktisk gjennomførelse med øvelse av deltakere
 • Plan for implementering i praksis

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester

 • Har økt fokus på å observere smerter hos personer med demens
 • Har større forståelse for viktigheten av å observere smerter hos personer med demens, og kjenner til ulike typer smerteadferd
 • Føler seg trygg og har økt kompetanse til å bruke MOBID-2

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

1,5 times undervisning bestående av film, refleksjoner og praktisk øvelse

 

Annen informasjon

Se film (30 min.) -  smerter hos personer med demens av Reidun Sandvik: https://beta.aldringoghelse.no/alle-artikler/smerte-hos-personer-med-demens/  

 

MOBID-2 – kartleggingsskjema: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mobid-2_skjema.pdf

 

Artikler:

https://www.uib.no/sefas/103740/behandling-av-smerte-og-belastende-symptomer-hos-sykehjemspasienter

 

https://sykepleien.no/forskning/2011/10/maler-smerte-hos-personer-med-demens

 

Referanseliste til kurset

Regjeringen (2015). Demensplan 2020

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020_kortversjon.pdf

 

Haugen P.K. (Red) (2018). Demens- sykdommer, diagnostikk og behandling. (1.utgave). Forlaget aldring og helse.

 

Helmers, A-K., (2018). Peker ut seks typer uro hos demente, en av dem skyldes medisiner. Sykepleien.

Hentet fra: https://sykepleien.no/2018/04/peker-ut-seks-typer-uro-hos-demente-en-av-dem-skyldes-medisiner

 

Helsedirektoratet (2017) Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Hentet fra:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens

 

Rokstad, AM. (2005). Kommunikasjon på kollisjonskurs. Når atferden blir vanskelig å mestre. Forlaget aldring og helse.

 

Solheim, K., (2015). Demensguiden. Holdninger og handlinger i demensomsorgen. (3. utgave). Universitetsforlaget.

 

Tretteteig, S. og Røsvik. (2016) Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. (2. utgave). Forlaget aldring og helse.

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 24.09.2019 12:09
Sist endret: 29.11.2019 13:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?