Gå til hovedinnhold

Helse og sykdom

 

 

Lindring

Basismodul

Lindrende behandling til alvorlig syke og døende -  2 timer

Innhold: Innføring i viktige grunnleggende prinsipper innen lindrende behandling, pleie og omsorg.

 • Hva er lindring og hvilke pasienter trenger dette?
 • Symptomkartlegging og symptomlindring
 • Kommunikasjon og omsorg for pårørende
 • Omsorg ved livets slutt

Påbyggingsmodul

1.Smerte- og symtomlindring for sykepleiere - 2 timer

Innhold: Klinisk veiledning og refleksjon relatert til sykepleiernes egne pasienthistorier og praksiserfaringer. Hensikten er mulighet for refleksjon samt å gi opplevelse av økt trygghet i situasjoner relatert til lindrende pleie og omsorg. Forbered gjerne en aktuell problemstilling som sendes Cathrine Humlen Ruud senest 2 uker i forkant.

Denne modulen egner seg best på det enkelte arbeidssted med ca. 8-12 deltakere. Viktig med et grupperom der man kan sitte uforstyrret rundt et bord. Prosjektor er ikke påkrevd.

 

Oppsamlingsundervisning

Basismodul lindrende behandling: mandag 27 mai kl 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom Gerda Ring - 35 plasser. Bestilles gjennom kursportalen

Basismodul lindrende behandling: onsdag 13 november kl 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom kommer - 35 plasser. Bestilles gjennom kursportalen

Påbyggingsmodul Livets siste dager: mandag 15. april kl. 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom Mathilde Henriksen - 17 plasser. Bestilles gjennom kursportalen. Kort gjennomgang av tiltakplanen med fokus på praktisk bruk i Profil.

Demens

Basismodul

Grunnleggende demensomsorg - 2 timer

Innhold:

 • Hva er demens?
 • Hvordan oppleves det å ha demens?
 • Hvordan imøtekomme en person med demens på best mulig måte?

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidssted

Påbyggingsmodul

Bruk av kartleggingsverktøy MOBID-2 - 90 minutter

 

Oppsamlingsundervisning

Basismodul grunnleggende demensomsorg: onsdag 15 mai kl 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom Gerda Ring - 35 plasser. Basismodul grunnleggende demensomsorg: onsdag 18 september kl 13-15, uetg, Rådhuskvartalet, rom Gerda Ring - 35 pl. Bestilles gjennom kursportalen

 

E-læringskurs E-læringskursene reserveres ikke i Sharepoint, men gjennomføres i regi av hvert arbeidssted.

1. Helsedirektoratet: Samtykke til helsehjelp - om vurdering av samtykkekompetanse 2: Helsedirektoratets: Kapittel 4 A i lov om pasientrettigheter: Når pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg helsehjelp

Videoforedrag om demens utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aldring og helse og Helsedirektoratet

Knut Engedal: Hva er demens? (34 min.) Anne Marie Mork Robstad: Kommunikasjon og holdninger (41 min.) Anne -Margrethe Støback: Når atferd endrer seg (32 min.)

Videoforedrag om demens utgitt av Aldring og helse

Knut Engedal: Inndeling av demenssykdommer (3 min.) Knut Engedal: Alzheimer demens (6 min.) Knut Engedal: Vaskulær demens (1. min) Knut Engedal: Demens med lewylegemer (5 min.) Knut Engedal Frontotemporal demens ( 4 min.) Knut Engedal: Grader av demens (2 min.) Geir Selbæk: Fysiske symptomer ved demens (3 min.) Geir Selbæk: Nevropsykiatriske symptomer (4. min.) Geir Selbæk: : Nevropsykiatriske symptomer 2 (4 min.) Anne Marie Mork Krogstad: Miljøbehandling til personer med demens (4 min.) Knut Engedal:Legemidler for kognitive personer ved demens (4 min.) Knut Engedal: Legemidler ved atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens (6. min.) Lisbeth Thoresen: Forberedende samtaler (3 min.)  Jørn Stordalen: Hvordan kan en forberedende samtale gjennomføres? (4 min.)

Videofordrag om demens og alderspsykiatri - Psyk - IT fra Aldring og helse Videoene kan for eksempel benyttes til internundervisning og / eller som innledning til felles refleksjon rundt ulike tema. De kan også benyttes som erstatning der foreleser melder forfall til avtalt basismodulundervisning.

Hvert foredrag i Psyk - IT varer i 20 minutter. Forelesningene kan sees på nett eller lastes ned som Podcast. Det er mulig å melde seg på fremtidige Psyk - IT - foredrag gjennom denne påmeldingslenken

Psyk IT- foredragene Aldring og helse:

 1. Tom Borza : Personlighetsforstyrrelser hos eldre
 2. Eivind Aakhus: Psykoser hos eldre
 3. Elisabeth Wiken Telenius: Fysisk aktivitet og demens   
 4. Reidun Sandvik:Smerte hos personer med demens
 5. Dagfinn Green:Depresjon hos eldre
 6. Dag Årsland:Lewy legeme demens
 7. Anette Bendixen:Angst hos alderspsykiatriske pasienter
 8. Per Kristian Haugen:Diagnose i rett tid
 9. Knut Engedal:Diagnostikk av demens i spesialisthelsethjenesten

 

Aktuelle kartleggingsverktøy for nedlastning

 1. CAM - Confusion Assessment Method - skåringsskjema for delir Skjema for kortversjon
 2. Cornell - skala for depresjon ved demens
 3. Qualid - livskvalitet ved langtkommen demens
 4. Trivselskartlegging
 5. MOBID - 2 - smerterMobilisation – Observation – Behaviour – Intensity – Dementia Video med kartlegging med MOBID 2
 6. Thea Skarengland: MMSE og Klokketest (20 min.)

Smittevern

Basismodul

Grunnleggende hygiene og smitteverntiltak - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidssted.

Innhold:

 1. Hvorfor må vi ha hygiene og smittevernstiltak?
 2. Smittekjeden og hva vi kan gjøre for å bryte videre smitte.
 3. Håndhygiene og bevissthet rundt egen arbeidsplass
 4. Case med fokus på observasjon, vurdering, kommunikasjon, handling, dokumentasjon, samhandling og etikk.

Påbyggingsmoduler

1. Smitteverntiltak i en travel hverdag - 20 min

Innhold: Fokus på relevant emne for arbeidsstedet, f.eks. avfallshåndtering, vask av tekstiler, renhold eller desinfeksjon. «Hva gjør vi dersom det er søl av blod?» eller «Rom for å si ifra til en kollega».

Det er en fordel om arbeidsstedet kommer med et ønske om emne.

2. Isolering - 20 min

Innhold: Hva gjør vi når det er mistanke om smittsom sykdom og en kort innføring om influensa, NORO (omgangssyke) og clostridium.

3. Resistente mikrober - 20 min

Innhold: Hva menes med resistente mikrober og hva skal vi gjøre. En kort innføring om MRSA, ESBL og VRE.

4. Praktisk opplæring på avdeling - 30-60 min

Kan tilpasses det enkelte arbeidsted. Bør ha tilgang til et beboerrom.

Innhold: Praktisk opplæring i håndhygiene, desinfeksjon, isolering og skylleromsarbeid m.m ute i avdelingen - maks 10 personer.

 

Oppsamlingsundervisning

Basismodul grunnleggende hygiene og smittevernstiltak: torsdag 14 februar og torsdag 22. august kl 12-14, uetg, Rådhuskvartalet, rom Else Marie Jakobsen - 30 plasser. Bestilles gjennom kursportalen

Velferdsteknologi

Basismodul

Innføring av velferdsteknologi - 2 timer

Innhold: 

 1. hva er velferdsteknologi og hvorfor skal vi ta det i bruk
 2. behovskartlegging
 3. lovverk
 4. tildeling
 5. rutiner for opplæring og oppfølging av bruker
 6. praktisk bruk av ny teknologi

 

 

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 22:19
Sist endret: 08.10.2019 11:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?