Gå til hovedinnhold

Fagutvikling og nettverk smittevern

Fagnettverket for smittevern jobber systematisk med kunnskapsspredning og implementering av prosedyrer. Målet er å forebygge infeksjoner av bl.a. lungebetennelser, urinveisinfeksjoner og sårinfeksjoner, samt hindre smitte av influensa, omgangssyke, resistente bakterier som MRSA og ESBL og andre mikrober som kan gi alvorlige følger for sykehjemsbeboeres helse.

Kontaktinformasjon

Koordinator og hygienesykepleier  Nina Skåra tlf 902 81 051

Rådgiver og hygienesykepleier Øyvind Haarr tlf 952 61 737

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg

Nettverket

Fagkoordinator i smittevern ivaretar oppfølging av et fagnettverk med 14 ressurspersoner innen hygiene og smittevern i sykehjem og, rehabilitering, samt på legevakt og Lillebølgen. Nettverket har to årlige fagsamlinger, og ressurspersonene deltar årlig på kurs i regi av Sørlandet sykehus.

Fagkoordinatoren og ressurspersonene bistår ansatte med internundervisning om ulike tema i smittevern i sykehjem. Og ved spesielle smittesituasjoner gis det veiledning av ansatte i små grupper eller en til en.

Fagkoordinator besøker sykehjemmene en gang hvert år for gjennomgang av internkontrollrutiner eller for å gjennomgå et aktuelt tema.

Ressurspersonene har også ansvar for å bistå med å gjennomføre prevalensregistreringer av infeksjonsforekomst og måle antibiotikabruk to ganger i året.

Ressurspersonene er kontaktpersoner for smittevernlege og hygienesykepleier i det løpende arbeidet med infeksjonsforebyggende tiltak ute på sykehjemmene.

Samarbeidsparter

Faglig basis er veiledere fra folkehelseinstituttet, og fagkoordinator samarbeider med bl.a. Sørlandet sykehus i enkeltsaker.

Fagkoordinator, smittevernlege og hygienesykepleierfunksjonen har også ansvar for at infeksjonskontrollprogrammet er oppdatert og aktuelt.

Fagstoff

Smittevern i Kristiansand Kommune

Smittevernveilederen

Tema side om smittevern hos Folkehelseinstituttet

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 21.01.2016 11:15
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?