Gå til hovedinnhold

Fagutvikling og nettverk habilitering

Kommuner i Vest-Agder har meldt et behov for kompetanseheving knyttet til personer med utviklingshemming. På bakgrunn av dette ble det opprettet et interkommunalt fagnettverk i habilitering for Vest-Agder.

Nettverk

Utviklingssenteret i Vest-Agder har siden høsten 2015 ledet et tverrfaglig nettverk bestående av ressurspersoner og ledere i alle 15 kommuner i fylket. I tillegg er UiA, spesialisthelsetjenesten (SSHF) og arbeidslivssentrene representert.

Nettverket fungerer som en arena for samhandling og kompetanseoverføring mellom kommunene, SSHF og UiA, og fokuset er på kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Nettverket har to årlige fagdager.

Deltakere i fagnettverket

Nettverkssamlinger 2016-2017

16.03.17. Program (.pdf)

21.04.16. Program (.pdf). Referat (.pdf)

Tema:

1. Private bofellesskap (sameie) med kommunal personalbase.

  • Informasjon om prosjekt i Flekkefjord ved Ramona Rosseland.
  • Drift og tjenestetilbud ved Heidi Velund Sirnes. Omvisning.
  • Å eie egen bolig.  Beboer forteller om forskjellen  på å leie og å eie.

 2. Informasjon fra Fylkesmannen

  • Landsomfattende tilsyn høsten 2016
  • Seminar tilsvarende Aust-Agder? Et embete, hva nå?
  • Konferanse sammen med NFU?
  • Søke tilskudd kompetanseheving?  Hvor? Hvordan?

 3. Diverse  informasjon

  • FoU leder Elisabeth-Holen Rabbersvik:  Søknader/prosjekter velferdsteknologi.
  • Mitt livs ABC v/ Turi. Forventet oppstart oktober 2016.
  • Søgne: Info om prosjekt jevn fordeling av helsetjenester knyttet til kommunenes innbyggere.

05.09.16. Program. (.pdf) Referat. (.pdf)

Tema:

Mitt livs ABC; opplæring beregnet for personell som arbeider i tjenestene til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.Prosjektleder Lise Øverland og prosjektmedarbeider Espen Gjerde fra Aldring og helse snakker om innholdet i permene og anbefalt opplegg for å komme i gang med grupper.

Forfatter: Cathrine Humlen Ruud
Publisert: 02.07.2018 10:39
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?