Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Lindrende omsorg og palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Den palliative fase er definert til å gjelde fra sykdommen ikke lenger kan helbredes og inntil død. Tidsperspektivet varierer veldig og noen pasienter kan ha behov for lindrende behandling gjennom år med kronisk sykdom.

Fagkoordinator CathrineKontaktinformasjon

Fagkoordinator og kreftsykepleier Cathrine Humlen Ruud

Besøksadresse:

Knudsengården, Tollbodgata 22, 4 etg

Tlf: 952 83 695

 

Lindrende omsorg
Lindrende omsorg

God lindrende omsorg er ikke forbeholdt spesielle pasientgrupper, men er like aktuelt for  kreftpasienter som for pasienter med hjerte-/lungesykdom, nevrologiske sykdommer eller langtkommen demenssykdom.

Uavhengig av hvor man arbeider vil man møte pasienter med behov for god lindrende behandling. Dette kan alle bidra med, men det er da viktig med god, grunnleggende kompetanse på området.

 

Nettverk

I regi av Utviklingssenteret finnes det innen lindring et interkommunalt fagnettverk for Vest-Agder og et kommunalt ressursnettverk i Kristiansand.

Ressursnettverket i Kristiansand består av en sykepleier fra hvert sykehjem, hver hjemmetjenestesone og en representant for mutifunksjonshemmede barn/ungdom. Representanter for fysioterapeuter og ergoterapeuter inviteres også med. Det arrangeres nettverkssamlinger to ganger i året i tillegg til to felles fagdager for hele Agder. Kreftkoordinator i kommunen og Lindrende team fra SSHF inviteres til å delta på samlingene.

Samarbeidsparter

Kristiansand kommune samarbeider med Sørlandet sykehus HF som driver nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Aust- og Vest- Agder. Vi samarbeider også med Utviklingssenteret Aust-Agder, UiA og Kreftforeningen om årlige fagdager innen lindring.

Prosjekt

Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase,

er en tiltaksplan for å ivareta den helhetlige omsorgen til den døende og deres pårørende.
Tiltaksplanen er implementert ved alle sykehjem i Kristiansand kommune og i løpet av 2018 vil det tas i bruk ved omsorgsboliger og i hjemmetjenesten også.

Les mer om prosjektet Livets siste dager.

Fagstoff

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Kompetansesenter for lindrende behandling - Helseregion Sør-Øst

ESAS - Symptomkartleggingsverktøy

 

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg - rapport

NOU2017 - På liv og død

 

 

Opplæringspakker

Grunnleggende palliasjon  av Cathrine Humlen Ruud. Revidert mai 2016.
En power point basert undervisningspakke som kan tilpasses eget arbeidssted eller brukes i sin helhet. Beregn 2-2,5 time med diskusjoner og helst en kort pause underveis. Egner seg for sykepleiere og helsefagarbeidere.

Lindrende behandling og omsorg  av Carina Lauvsland og Tove Torjussen (2008). Revidert av Kamilla Steinsvåg (2012). Kurs for helsefagarbeidere og assistenter. Fire samlinger à 2 timer

E-læringskurs i palliasjon og demens fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse

 

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 28.01.2016 10:47
Sist endret: 23.05.2018 14:51