Gå til hovedinnhold

Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Lindrende omsorg og palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet.

Lindring Lindrende omsorg

Den palliative fase er definert til å gjelde fra sykdommen ikke lenger kan helbredes og inntil død. Tidsperspektivet varierer veldig og noen pasienter kan ha behov for lindrende behandling gjennom år med kronisk sykdom. Uavhengig av hvor man arbeider vil man kunne møte pasienter med dette behovet og da er det viktig med god, grunnleggende kompetanse på området.

 

Nettverk

Utviklingssenteret i Vest-Agder leder fagnettverk i lindring for Bilde nettverk lindringressurspersoner i kommunene i fylket. For ikke å gjøre gruppen for stor, har vi delt den i to; et tverrfaglig, interkommunalt fagnettverk der alle kommuner er representert, samt et ressursnettverk for sykepleiere i Kristiansand kommune. Hvert nettverk har 25-30 deltakere.

Fagnettverkene skal bidra til kunnskap- og kvalitetsutvikling i kommunene gjennom formidling og spredning av prosjekt/forskningsresultat, kunnskap og erfaring. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad av kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten.

Deltakere interkommunalt fagnettverk

Deltakere ressursnettverk Kristiansand

Samarbeidspartnere

Utviklingssenteret samarbeider med Sørlandet sykehus HF som driver nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Aust- og Vest- Agder. Vi samarbeider også med SSHF, USHT Aust-Agder, UiA og Kreftforeningen om to årlige fagdager innen lindring.

Fagdag lindring og demens 8. november 2018 - Link til program og påmelding

Fagdag lindring og demens 7. november 2017 - Program

En del kommuner har ansatt Kreftkoordinator som et tilbud til pasienter og pårørende med en kreftdiagnose. Her kan du lese mer om deres tilbud:
Kristiansand
Kvinesdal
Songdalen/Søgne
Vennesla

ProsjektLivets siste dager

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase, er en tiltaksplan for å ivareta den helhetlige omsorgen til den døende og deres pårørende. Tiltaksplanen er tatt i bruk i 13 av 15 kommuner i Vest-Agder. Alle kommuner har implementert tiltaksplanen ved sykehjem, mens andre også har tatt den i bruk i hjemmetjenesten og i omsorgsboliger. Kommuner som bruker Visma Profil har gått over til elektronisk versjon av tiltaksplanen. Les mer her

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) har funksjon som koordinerende senter for bruk av Livets siste dager i Norge. Les mer

 

Fagstoff

Sept 2018: Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Kompetansesenter for lindrende behandling - Helseregion Sør-Øst

ESAS - Symptomkartleggingsverktøy

 

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg - rapport

NOU2017 - På liv og død

 

Opplæringspakker

Grunnleggende palliasjon  av Cathrine Humlen Ruud. Revidert mai 2016.
En power point basert undervisningspakke som kan tilpasses eget arbeidssted eller brukes i sin helhet. Beregn 2-2,5 time med diskusjoner og helst en kort pause underveis. Egner seg for sykepleiere og helsefagarbeidere.

Lindrende behandling og omsorg  av Carina Lauvsland og Tove Torjussen (2008). Revidert av Kamilla Steinsvåg (2012). Kurs for helsefagarbeidere og assistenter. Fire samlinger à 2 timer

E-læringskurs i palliasjon og demens fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse

 

Forfatter: Cathrine Humlen Ruud
Publisert: 28.01.2016 10:47
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?