Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Lindrende omsorg og palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Den palliative fase er definert til å gjelde fra sykdommen ikke lenger kan helbredes og inntil død. Tidsperspektivet varierer veldig og noen pasienter kan ha behov for lindrende behandling gjennom år med kronisk sykdom.

Fagkoordinator CathrineKontaktinformasjon

Fagkoordinator og kreftsykepleier Cathrine Humlen Ruud

Besøksadresse:

Knudsengården, Tollbodgata 22, 4 etg

Tlf: 952 83 695

 

Lindrende omsorg
Lindrende omsorg

God lindrende omsorg er ikke forbeholdt spesielle pasientgrupper, men er like aktuelt for  kreftpasienter som for pasienter med hjerte-/lungesykdom, nevrologiske sykdommer eller langtkommen demenssykdom.

Uavhengig av hvor man arbeider vil man møte pasienter med behov for god lindrende behandling. Dette kan alle bidra med, men det er da viktig med god, grunnleggende kompetanse på området.

 

Nettverket

Ressursnettverket i lindring består av en sykepleier fra hvert sykehjem, hver hjemmetjenestesone og en representant for mutifunksjonshemmede barn/ungdom. En representant for fysioterapeuter og ergoterapeuter inviteres også med. Det arrangeres fagdager og samlinger fire ganger i året. Kreftkoordinator i kommunen og Lindrende team fra SSHF inviteres til å delta på samlingene.

Samarbeidsparter

Kristiansand kommune samarbeider med Sørlandet sykehus HF som driver nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Aust- og Vest- Agder.

Prosjekt

Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase,

er en tiltaksplan for å ivareta den helhetlige omsorgen til den døende og deres pårørende.
Tiltaksplanen er implementert ved alle sykehjem i Kristiansand kommune.

Les mer om prosjektet Livets siste dager.

Fagstoff

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Kompetansesenter for lindrende behandling - Helseregion Sør-Øst

ESAS - Symptomkartleggingsverktøy

Opplæringspakke i grunnleggende palliasjon/lindring

 Grunnleggende palliasjon- mai16.pptx laget av Cathrine Humlen Ruud. Sist revidert mai 2016

 

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 28.01.2016 10:47
Sist endret: 21.11.2017 14:51