Gå til hovedinnhold

Fagutvikling og nettverk psykisk helse og rus

Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du egentlig har det. Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig, eller man er urolig og rastløs. Man kan for eksempel i perioder bli ekstra trist, deprimert eller aggressiv. Eller man kan bli veldig glad og oppstemt. Men først når problemene føles veldig store og tunge, de varer over flere uker eller måneder, og du ikke klarer eller orker å gjøre det du pleier, kaller vi det en psykisk lidelse.

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator og sosionom Torunn Helen Eidså

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg

Psykisk helse

Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Til en hver tid opplever et betydelig antall mennesker en depresjon eller å ha angst. Depresjon og angst gir både kroppslige og psykiske symptomer.

Et samlet bilde tyder på at hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet. Mer enn hver tiende person har til enhver tid en angstlidelse.

Depresjonslidelser har en høy forekomst i befolkningen. Mellom seks og tolv prosent har en depresjon til enhver tid. Flere rammes en eller annen gang i løpet av livet. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer.

Nettverket

Ressursnettverket i psykisk helse og rus er et nettverk bestående av helsepersonell fra soner og sykehjem i kommunen. Nettverket samles to-tre ganger i året for å ha erfaringsutveksling og undervisning om temaer knyttet til psykiskhelse og rus.

Prosjekter

Tandem

Tandemtilbudet skal rette seg mot de ROP - klienter (mennesker med psykiske lidelser og evt rusproblematikk) som ikke har et godt nok tilbud innen de eksisterende tjenester. Dette kan skyldes at det ikke har lyktes å etablere botilbud og/eller at de faller utenfor det omfattende oppfølgingstilbudet til FACT.

Hver enkelt bruker i Tandem skal kunne få et botilbud som kan være stabilt. Dette må forsøkes oppnådd ved at brukeren settes i stand til å klare å bo der, og brukeren må da få de tjenester som fører til dette.

  • Hver bruker skal få den frihet og det ansvar som er mulig. Dette også som alternativ til varig opphold i lukket sykehuspost.
  • Tandemtilbudet forventer ikke rusfrihet som eneste mål for brukeren, men en må forsøke å hindre at rusmisbruket får et destruktivt preg for bruker eller for brukers omgivelser.
  • Tandemtilbudet skal også ha som ambisjon at hver enkelt bruker skal kunne mestre sinne og aggresjon, slik at aggressive uttrykk ikke er aktivt forstyrrende for omgivelsene.
Jegersberg Gård

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er et rus- og medikamentfritt rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Her tilbyr vi rehabilitering med fire grunnleggende hjørnesteiner eller grunnpillarer:

  1. Tid
  2. Mentor
  3. Fellesskap
  4. Kvailifisering

Les mer om Jegersberg Gård

Les mer om prosjektet

Traumebevisst omsorgs for ansatte i bofellesskap

Kristiansand kommune ( Boligtjenester rus og psykiske lidelser ) samarbeider med RVTS sør om prosjektet traumebevisst omsorg. Målsettingen er å øke kunnskap og handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, traumebevisst omsorg, sekundærtraumatisering blant ansatte i noen utvalgte bofellesskap, slik at de kan møte brukere som sliter på en verdig og god måte.

Samarbeidspartnere

Kristiansand kommune samarbeider med Sørlandets sykehus Kristiansand- SSK v/ DPS Solvang om følgende samarbeidsprosjekter:

FACT

Tandem

Traumebevisst omsorg

Artikkel om Traumebevisst omsorg

 

Fagstoff

Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

RVTS Sør - Ledende fagnettverk

Folkehelseinstituttet

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 09.02.2016 08:52
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?