Fagutvikling og nettverk kols

Kols er et av hovedsatsningsområdene til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kristiansand.

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator og sykepleier Thea Rebecca Eigestad

Besøksadresse:

Knudsengården, Tollbodgata 22  4 etg 4610 Kristiansand

 

Kols

Kols er en folkesykdom og det er rundt 400 000 tusen som har sykdommen. Kols er et folkehelseproblem, og antall personer med kols er økende.

Mange har også sykdommen uten å vite det, samtidig som kols er en økende årsak til dødsfall. Kols er en sammensatt sykdom og pasienten har ofte flere tilleggs sykdommer og er en av de vanligste årsakene for innleggelse på sykehuset. Det viktigste tiltaket for å hindre videre utvikling av kols er røyke stopp.

 

Nettverket

Ressursnettverket i kols og o2 er et nettverk bestående av en sykepleier fra hver sone i hjemmetjenesten.

Samarbeidsparter

Kristiansand kommune har en samarbeidsavtale med sykehuset om at oksygenbrukerne i kommunen kan får besøk av sykepleier to ganger i året for tilsyn og oppfølging av utstyret. Hensikten er å sikre riktig bruk og vedlikehold av utstyret.

E-læringskurs

Det er utviklet e-læringskurs for ansatte i kommunehelsetjenesten.

 E-læringskurs i kols 

E læringskurs om inhalasjonsmedisiner

Prosedyreverktøy

Gjeldene prosedyreverktøy for ansatte i Kristiansand kommune er Sykepleiehåndboka

Supplerende fagstoff:

Fagprosedyrer

Nasjonalfaglige retningslinjer om kols.

GOLD guidelines er en internasjonal sider om forebygging, diagnostisering og behandling av kols

Landsforeningen til hjerte og lungesyke LHL har egen nettsider med ny informasjon til bruker og pårørende

Prosjekt

United 4 Health (U4H) er et telemedisinprosjekt som innebærer oppfølging av personer med kols via nettbrett, pasientene sender daglig inn målinger og har videosamtaler med sykepleier. Pasientene følges opp i omkring 30 dager. Her kan du lese mer om prosjektet U4H 

Prosjektet er nå avsluttet.

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 18.02.2015 14:11
Sist endret: 21.03.2017 09:20