Gå til hovedinnhold

Fagutvikling og nettverk kols

Kols er et av hovedsatsningsområdene til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kristiansand.

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator og sykepleier Thea Rebecca Eigestad

Besøksadresse:

Knudsengården, Tollbodgata 22  4 etg 4610 Kristiansand

 Kols

Kols er forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom. Ved kols er luftrørene trangere enn normalt. Kols kan forebygges og behandles. Ca 200.000 nordmenn har kols og årlig legges ca 11.000 personer på sykehus med kolsforverring.

Røykeslutt er det beste du kan gjøre for ikke å få kols og for ikke å bli verre av kols. Regelmessig trening er også et viktig tiltak for personer med kols. Trening øker det generelle funksjonsnivået og gir en rekke positive helsegevinster. Trening anbefales til alle, uavhengig grad av kols, og det er aldri for seint å starte! Riktig ernæring har også en viktig rolle i behandling av kols. Det samme gjelder inhalasjonsbehandling. Fokus på opplæring og evaluering av inhalasjonsteknikk er stikkordene her.

Nettverket

Ressursnettverket i kols og oksygen (o2) er et nettverk bestående av sykepleiere fra hver sone i hjemmetjenesten og/eller fra det tilhørende omsorgssenter. Nettverket har samlinger 2 ganger årlig, samt at de årlig deltar på fagdag arrangert av Lungemedisinsk dagsenter, Sørlandet sykehus.

Samarbeidsparter

Kristiansand kommune samarbeider med Sørlandet sykehus, Lungemedisinsk dagsenter. Innbyggere i kommunen som bruker oksygenbehandling (LTOT) får tilbud om oppfølging av sykepleiere fra nettverket.

E-læringskurs

Det er utviklet e-læringskurs for ansatte i kommunehelsetjenesten.

E-læringskurs i kols

Ved innloggingsproblemer kontakt Thea Rebecca Eigestad

Opplæring i inhalasjonsmedisiner

Prosedyreverktøy

Gjeldene prosedyreverktøy for ansatte i Kristiansand kommune er Sykepleiehåndboka

Supplerende fagstoff:

Fagprosedyrer

Nasjonalfaglige retningslinjer om kols.

GOLD guidelines er en internasjonal sider om forebygging, diagnostisering og behandling av kols

Landsforeningen til hjerte og lungesyke LHL har egen nettsider med ny informasjon til bruker og pårørende

Prosjekt

Pågående prosjekt for bla. kols pasienter Telma

Avsluttet prosjekt for kols pasienter U4H 

 

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 18.02.2015 14:11
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?