Gå til hovedinnhold

Fagutvikling diabetes

Diabetes er en kronisk metabolsk sykdom med mange årsaker, karakterisert ved kronisk hyperglykemi med forstyrrelser i karbohydrat-, fett og proteinomsetningen. Diabetes skyldes nedsatt eller manglende insulinsekresjon, eventuelt kombinert med redusert insulinvirkning.

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator og sykepleier Ellida Grøsle Henriksen

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg

Diabetes

Diabetes type 1

Rundt 28 000 nordmenn har Diabetes type 1, den blir også kalt for insulinavhengig diabetes. Diabetes type 1 kan oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Sykdommen skyldes at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen er ødelagt og kan ikke forebygges. Årsaken til diabetes type 1 er ukjent. Personer med diabetes type 1 må ha insulintilførsel i form av injeksjoner.

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en sykdom hvor blodsukkeret er høyere enn normalt. Sykdommen debuterer gjerne hos voksne over 40 år, og forekomsten øker med alderen. Stadig yngre mennesker får også diabetes type 2, årsakene er mange og komplekse. Det anslås at det er omtrent 340 000 personer som har diabetes type 2.

Personer med diabetes type 2 har fremdeles insulinproduksjon, men insulinet virker for dårlig, og/eller det produseres for lite insulin i forhold til behovet.

Diabetes er en kronisk sykdom. Behandling skal hindre eller utsette senkomplikasjoner. Bedre kontroll av blodsukkeret ved hjelp av riktig ernæring eller medisiner, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon kan hindre utviklingen av disse.

Administrasjon av insulin

 

Kristiansand kommune har en egen rutine som omhandler opplæring av alle helsefagarbeidere som skal måle blodsukker og sette insulin. Før det gis dispensasjon må de gjennomføre:

 -undervisning om diabetes

 -praktisk opplæring i blodsukkermåling

 -praktisk opplæring i injeksjon av insulin

 -skriftlig prøve

Undervisningen gjennomføres 4 ganger i året eller ved behov. Det er nærmeste leder som vurderer hvem som skal få denne opplæringen.

Sykepleiere på de ulike arbeidsplassene har ansvar for den praktiske opplæringen av helsefagarbeiderne. Det er laget eget undervisningsopplegg for sykepleierne med hovedfokus på oppdatering og erfaringsutveksling innen feltet.

 

Prosedyreverktøy

Gjeldene prosedyreverktøy i Kristiansand kommune er Sykepleierhåndboka

Supplerende fagstoff:

Diabetesforbundets nettside

Fagprosedyrer om diabetes i sykehjem

Faglige rettningslinjer - Helsedirektoratet

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 09.02.2016 09:29
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?