Omsorgsboliger for personer med demens

42 nye omsorgsboliger for personer med demens åpner på Strømme i 2019. Tilbudet representerer noe helt nytt i demensomsorgen i Kristiansand.

Kart som viser omsorgsboligenes plassering i området Strømme senter, nær Rona i den østlige delen av Kristiansand. Et mer detaljert kart er tilgjengelig på nettsiden.Konseptet

Beboerne skal fortsette å leve sitt liv så normal som mulig. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i hjemlige omgivelser er kjernen i konseptet. Kompetente medarbeidere sikrer at beboerne får den hjelpen de har behov for. Kommunen ønsker å utvikle et konsept der både pårørende, nettverk og frivillige kan bidra til å skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne.

I tillegg til bokollektivene inneholder konseptet et torv med funksjoner. Eksempler på funksjoner som kan være aktuelle, er butikk, kafe, frisør, og fotterapi.

Omsorgsboligene vil bli bygd i området som er indikert med en sirkel på kartet ovenfor. Mer detaljer kart her.  

42 omsorgsboliger for personer med demens bygges som bokollektiv. Modellen tar utgangspunkt i De Hogeweyk i Nederland, kjent som «demenslandsby».

Det arbeides nå med utvikling av:

 • Verdiforankring og faglig filosofi for omsorgstjenesten
 • Tverrfaglighet og driftsmodell
 • Bruk av frivillighet
 • Areal- og bygningsmessig utforming

Nøyaktig utforming av anlegget er ikke kjent. Vinneren av arkitektkonkuransen er Danske Friis & Moltke Architects, i samarbeid med Lund + Slaatto og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter med sitt forslag «Byen for livet».

Les mer om "Byen for livet" her.

Det nye anlegget bygges fysisk sammen med det eksisterende sykehjemmet og omsorgsboliger på Strømme. Konseptet skal utformes slik at det oppstår et atrium mellom ny og gammel bebyggelse. Her skal beboerne kunne bevege seg trygt og fritt på egenhånd.

Store deler av arealet skal være tilgjengelig for nærmiljøet og folk flest.

Prinsipper og kjennetegn

 • Det er et botilbud med døgnomsorg for personer med demens. Inne og ute kan beboerne være aktive i trygge og stimulerende omgivelser
 • Beboerne har et hjemlig tilbud basert på sine egne liv, erfaringer og behov
 • Medarbeidere og frivillige er kompetente og engasjerte. De tør å tenke nytt, og er stolte av å jobbe her
 • For alle i vårt nærmiljø er det et åpent og levende sted med aktivitet
 • For kommunen er det et kraftsenter for utvikling og nytenkning

 

Målet er at beboerne skal oppleve:

 • Hjemlighet
 • Kontinuitet i livet
 • Trygghet
 • Trivsel, velvære og mening
 • Bevegelsesfrihet
 • Deltakelse i samfunnet

Anlegget

Det har vært vurdert om anlegget skulle bygges som et offentlig – privat samarbeid (OPS). Av hensyn til det store behovet for fleksibilitet i prosessen med å utvikle konseptet, er det valgt at kommunen bygger i egen regi.

Det er besluttet at omsorgstjenesten ikke skal konkurranseutsettes av hensyn til behovet for fleksibilitet i utvikling av det nye konseptet, og at omsorg for personer med demens er strategisk viktig for kommunen. Tjenesten til beboere gis derfor i kommunens egen regi.

Politisk sak OPS/konkurranseutsetting

Kristiansand Boligselskap KF bygger 42 omsorgsboliger for personer med demens.

Kristiansand Eiendom bygger i samme anlegg et dagsenter for 42 brukere og sonekontor for 40 ansatte.

Anlegget knyttes opp til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Til sammen skal disse enhetene utgjøre et lite nabolag.

Det planlegges byggestart ved midten av 2018, ferdigstillelse slutten 2019

Bakgrunn

Demensplan 2015 
Demensplan 2020  
Speilmelding 2030 - se fra side 45     

Politisk sak bygging av 40 omsorgsboliger, se fra side 3  
Politisk sak OPS/konkurranseutsetting 

Kontakt

Ilse van Lingen
Prosjektleder etablering nye omsorgsboliger
902 98 455

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 15.12.2016 09:31
Sist endret: 16.06.2017 15:12