Kosthold og ernæring

Sunne og gode kostvaner forebygger livsstilsykdommer som diabetes, fedme og hjerte og karsykdommer.

Bakgrunn

Fokus på riktig kosthold og ernæring har økt betraktelig de siste årene. Nasjonale føringer og anbefalinger oppfordrer kommunene til systematisk ernæringsarbeid.

Dette prosjektet er et ledd i kommunens satsing på kosthold og ernæring og er forankret i kommunens helsefremmingsplan (plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, 2013) og kommunens handlingsprogram for 2014-17.

Bakgrunnen for prosjektet er behov for økt og mer systematisk satsing på ernæring og kosthold. Dette forankres i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Prosjektet innebærer kartlegging av helse- og sosialsektorens prioriteringer og kompetansebehov innen ernæringsfeltet. Prosjektet skal dessuten bidra til økt bevissthet rundt kosthold og utprøving av tiltak med fokus på ernæring og kosthold.

Prosjektleder kan ikke ta imot henvisninger fra lege eller bistå enkeltpersoner.

Mål for prosjektet

  • Brukere av kommunale tjenester har økt kunnskap om kosthold og ernæring.
  • Rutiner som sikrer ivaretakelse av brukernes ernæringssituasjon er innarbeidet i kommunens kvalitetssystem, og anvendes av fagpersonell både i tjenesteyting og matproduksjon.
  • Ledere og fagpersonell i helse- og omsorgstjenesten har god kompetanse og økt bevissthet om betydning av kosthold og ernæring for aktuelle brukergrupper.
  • Utvikle matproduksjon, nye retter og dietter tilpasset behov blant aktuelle målgrupper.
  • Kommunen har kunnskap om behov for kosthold og levevaneendring for prioriterte innbyggergrupper, og tilbyr frisklivs- og mestringstiltak til disse innbyggerne.

Organisering

De første to årene vil stillingen organiseres som et prosjekt under Virksomhet helsefremming og innovasjon, programområde forebygging og rehabilitering.

En egen prosjektgruppe blir opprettet. Arbeidet i prosjektet videreføres etter de første to årene. Dette skal sikre et fortsatt fokus på fagfeltet og bidra til å ta vare på kompetanse.

Arbeidet i prosjektet vil også knyttes til USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste). Samarbeid med de aktuelle tjenestene i helse og omsorg er sentralt.

Prosjektet har mottatt 50.000 kroner fra Kompetanseløft for bruk til fagdag.

Prosjektrapport

Prosjektet ble avsluttet i oktober 2016, men arbeidet med kosthold og ernæring fortsetter i drift organisert under Virksomhet for  Omsorgssentre.

Prosjektrapport i Kosthold og ernæring

I media

Rusmisbrukarar får kokkekurs, NRK Sørlandet 16.2 2016
Skal smake seg til betre eldremat, NRK Sørlandet 10.2.2016 
Skal forhinde underernæring hos eldre, NRK Sørlandet 23.2.2015  

Kosthold og ernæring

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Postadresse:

Boks 417 Lund
4604 Kristiansand

Kontaktperson: Thomas Gordeladze

Tittel: Prosjektleder

Forfatter: Kosthold og ernæring
Publisert: 19.03.2015 15:47
Sist endret: 13.01.2017 08:35