Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos brukeren.

Hvem det passer for
Hverdagsrehabilitering foregår på brukers premisser, gjerne hjemme hos brukeren. (Foto: Erling Hægeland)

Aktuelle brukere:

 • Utskrivningsklare pasienter fra døgnrehabilitering og sykehus
 • Hjemmeboende og dem som bor i omsorgsboliger
 • Personer som har endring i funksjon
 • Personer som har fått problemer med å mestre hverdagslige aktiviteter
 • Personer som er motivert, forstår instruksjon og kan formulere egne mål

Brosjyre

Hverdagsrehabilitering: Mestring gir muligheter.

Hva er viktig for deg?

Bruker utarbeider mål for hva som er viktig å mestre i sin hverdag. Sammen med et tverrfaglig team fokuseres det systematisk og målrettet på de hverdagsaktiviteter som brukeren selv opplever som viktig å mestre. Hverdagsrehabiliteringsteamene består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Mestringshjulet

Hverdagsrehabiliteringsteamene samarbeider med ansatte i hjemmesykepleie og omsorgsboliger, slik at bruker når sine mål.

Veiledningshefte for ansatte

Mål

 • Brukerne bor hjemme lenger, mestrer de hverdagslige oppgavene, deltar i sosialt liv og opplever verdighet
 • Kommunen innfører hverdagsrehabilitering i hele helse – og omsorgstjenesten i kommunen
 • Kommunen jobber målrettet, systematisk og kunnskapsbasert med rehabilitering
 • Flere innbyggere bor lenger i eget hjem og færre etterspør omfattende helse- og omsorgstjenester

Kjennetegn

 • Hverdagsrehabilitering foregår på brukers premisser hjemme hos brukeren eller i nærmiljøet
 • Det er en betegnelse på en ny arbeidsform i hjemmetjenesten
 • Den er prøvd ut flere steder i Danmark og i Sverige og sprer seg i mange norske kommuner
 • Hverdagsrehabiliteringsforløpet varer i fire uker
 • Vanlige hverdagsaktiviteter brukes i opptrening
 • Den har et forebyggende perspektiv ettersom den vedlikeholder mestring av hverdagsaktiviteter
 • Tidlig systematisk og tverrfaglig kartlegging
 • Intensiv innsats på tidlig tidspunkt før den enkelte har mistet betydelig funksjon
 • Samarbeid med hjemmesykepleie og omsorgsbolig

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Om prosjektet

Prosjektet hverdagsrehabilitering startet opp våren 2013 med planleggingsarbeid. I løpet av 2013 og 2014 har det blitt etablert to tverrfaglige team for å prøve ut hverdagsrehabilitering i fire soner i kommunen. Fra september 2015 ble hverdagsrehabilitering implementert i hele kommunen.

Hverdagsrehabilitering er en sentral del av Kristiansand kommunes arbeid for å gjøre det mulig for innbyggerne å leve i sitt eget hjem lenger.

Fremtidens utfordringer og muligheter er omtalt i speilmeldingen.   

Prosjektrapport

Medarbeidere

Sentrum-teamet, Posebyen sone, Kongens sone, Grim /Stray sone og Kuholmen sone: 
Aslak Mygland, Johanne Klovning, Trond Simensen.

Vågsbygd-teamet, Ytre Vågsbygd sone, Midtre Vågsbygd sone, Kjerrheia sone, Tinnheia sone:
Birgitte Aadnevik Lauvdal, Kristine Saaghus, Rolf Beeder.  

Øst-teamet, Randesund/Søm sone, Hånes/Tveit sone, Kongsgård sone, St. Olavsvei sone:
Hilde Langfeldt Sunde, Mona Ørmen , Torunn Rosmer Senum.

Kontakt

Evy Merethe Birkeland
Leder, hverdagsrehabilitering øst
480 43 628
Soner øst for Otra: post.hverdagsrehabilitering.øst@kristiansand.kommune.no

Anne Karine Sollie  
Leder, hverdagsrehabilitering vest
952 14 139 
Soner vest for Otra: post.hverdagsrehabilitering.vest@kristiansand.kommune.no              

Forfatter: Linda Vavik
Publisert: 26.06.2015 08:19
Sist endret: 29.01.2018 15:20