Helsefremmende samtale

Mange møter nye og ukjente utfordringer når de blir eldre. Noen mister ektefellen, noen er mer alene enn de ønsker, eller synes det blir for vanskelige å komme seg ut som de vil. En helsefremmende samtale hos deg eller hos oss kan hjelpe.

Hvem det er for

Kunne du tenke deg å bli med på aktiviteter eller trening, men har problemer med å komme i gang? Har det dukket opp noen utfordringer som gjør at du ikke lenger deltar på de aktivitetene du ønsker? Tør du ikke bevege deg rundt slik som før, fordi du er redd for å falle? Tilbringer du mer tid alene enn du ønsker selv? Har du mistet ektefelle eller en annen viktig person i livet ditt? Byr boligen eller stell av denne på utfordringer som er vanskelige å mestre?

Alle innbyggere eldre enn 65 år som ønsker en samtale kan henvende seg for å lage en avtale.

Tilbudet gis ikke til innbyggere som mottar kommunale hjemmetjenester eller bruker dagsenter, fordi disse allerede har kontaktpersoner i kommunen.

Kontakt oss

Dersom du ønsker en helsefremmende samtale eller et helsefremmende hjemmebesøk, ta kontakt med oss.

Du kan ringe 415 83 233 eller sende epost.

Helsefremmende samtale

En helsefremmende samtale er en råd- og veiledningstjeneste til hjemmeboende eldre. Formålet er å bevare den eldres funksjonsevne og helse. Det er den eldre selv som avgjør hva hovedinnholdet i samtalen skal være. Samtalen varer omtrent en time.

Samtalen skal i hovedsak handle om hvordan den enkelte mestrer sin egen hverdag. Vi legger ikke fokus på bestemte sykdommer eller lidelser. Vi tar utgangspunkt i de ressursene den eldre har og mulighetene som finnes. Vi ser på hvordan den enkelte kan styrke og bevare de ressurser de allerede har.

Videre gir vi informasjon om hvilke tilbud som finnes i kommunen.

Helsefremmende hjemmebesøk

Dersom du ønsker, kan vi komme til deg. Da tar vi den helsefremmende samtalen hjemme hos deg.

Mål og innhold

En helsefremmende samtale, enten det er hos oss eller hjemme hos deg, har flere mål og et bredt innhold.

• Å skape trygghet og trivsel
• Å informere om aktiviteter og tilbud i Kristiansand kommune
• Å gi personlig veiledning knyttet til enkle tiltak du kan gjøre for å bedre eller bevare din funksjon og helse
• Å lytte dersom du har utfordringer du ønsker å drøfte
• Å oppmuntre til gode og aktive vaner

Brosjyre

Helsefremmende hjemmebesøk Kristiansand (brosjyre)
Informasjonsmøte ved 78 år (brosjyre)

Les mer

Aktiv hver dag 
Aktiv senior
Opp av go'stolen 
Seniorsenter          
65+ Øvelser som holder deg i form. (Brosjyre fra Helsedirektoratet)

Forfatter: Kristine Jortveit
Publisert: 29.02.2016 12:33
Sist endret: 26.10.2016 12:35