Gå til hovedinnhold

Varslings -og lokaliseringsteknologi

I prosjektet ønsker man å se på om velferdsteknologiske hjelpemidler innen varslings -og lokaliseringsteknologi, kan gi personer med demens en bedre hverdag.

Kontakt

Prosjektleder varslings -og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse

Mobil: 980 62 750

Programansvarlig og rådgiver i velferdsteknologi  Kjetil Løyning

Mobil: 934 82 215

Om prosjektet

Delprosjektet «varslings- og lokaliseringsteknologi» i Kristiansand, er en del av et større prosjekt som kalles «Samspill». «Samspill» er et innovasjonsprosjekt i samarbeid med kommunene Oslo, Skien og Drammen. FoU partnere i prosjektet er SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH)

Varsling- og lokaliseringsteknologi for personer med demens er aktuelle velferdsteknologiske løsninger som forventes å kunne bidra til å løse noen av de utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor innen demensomsorgen.

Det finnes en rekke teknologiske muligheter, men ofte er løsningene utviklet for andre anvendelser og erfaringene viser at mange av dagens løsninger er umodne og ikke nødvendigvis møter brukernes behov og kommunens behov når det gjelder samhandling, brukervennlighet, robusthet og sikkerhet.

Samhandling

Prosjektet ønsker å utvikle kunnskap om hvordan bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (f.eks dør-alarm, fall-alarm, bevegelsessensorer, GPS, osv) kan integreres som en del av kommunenes operative pleie- og omsorgstjenester.

Videre utforske hvordan brukerne og deres pårørende, offentlige aktører og private leverandører av produkter og tjenester kan samhandle for at teknologien skal bidra til effektiv tjeneutforming og imøtekomme brukernes behov.

Behov og erfaring

Prosjektet har gjennomført en kartlegging hvor målet har vært å identifisere brukerbehovet samt utfordringer og muligheter knyttet til bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler hos personer med demens og kognitiv svikt.

Utprøving av lokaliseringsteknologi og medisindispenser

Ut i fra erfaringer fra behovskartleggingen og erfaringsinnhentingen, er det vedtatt at lokaliseringsteknologi (GPS) og teknologi med påminnelsesfunksjon (medisindispenser) skal prøves ut i valgte soner og omsorgssentre i Vågsbygd. Prosessen med valg av leverandør er i gang, og målet er å starte utprøvingen når dette er på plass.

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 06.03.2015 10:32
Sist endret: 17.03.2015 19:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?