Gå til hovedinnhold

United4Health

Årlig legges 800 pasienter på Agder inn på sykehus for behandling av kols (kronisk obstruktiv lungesykdom). Prosjektet United4Health skal bidra til at pasienter kan leve hjemme og få bedre livskvalitet. Kols rammer stadig flere og prosjektet skal derfor også bidra til å unngå innleggelser/reinnleggelser i sykehus og dermed øke livskvaliteten.

Kontakt informasjon

Prosjektmedarbeider i Kristiansand Birgitte Vabo

Prosjektet 

I prosjektet blir det utviklet en teknologisk løsning som gjør det mulig å følge opp pasientene hjemme. Vi bruker nettbrett og pulsoksymetri, og pasientene sender daglig inn symptomregistreringer.

Pasienten kommuniserer med sykepleier på telemedisinsk sentral ved hjelp av video og innsending av registrerte målinger.

Bredt EU-prosjekt

United4Health er et EU prosjekt. Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og kommuner på Agder deltar. Det prøves ut telemedisinske løsninger for personer med kols etter innleggelse på sykehus. Som pilotkommune i prosjektet har Kristiansand kommune etablert en telemedisinsk sentral på Valhalla helsesenter. Sentralen følger opp pasienter i alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for oppfølging av pasienter fra telemedisinsk sentral. De første pasientene ble en del av prosjektet i mai 2014. Prosjektet varer frem til januar 2016.

Telemedisinsk sentral Valhalla helsesenter

Daglige videosamtaler

Pasientene som er med i prosjektet blir fulgt opp med full telemedisinsk oppfølging i 14 dager. Dette innebærer blant annet daglig videosamtaler via nettbrett og innsending av målinger. Etter 14 dager går oppfølgingen over til redusert oppfølging, med daglig pulsoksymetri og symtomregistrering. Pasienten får videokonferanser etter behov.

Etter 30 dager får pasienten tilbud om enkel oppfølging opptil 90 dager, med mulighet til å kunne ringe telemedisinsk sentral ved behov.

Prosjektet utgjør en sentral del av kommunens satsning på e-Helse og velferdsteknologi

Nettbrettet pasientene i prosjektet bruker.

Aktuelle nettsteder

United4Health.no

United4Health.eu

GOLD

Nasjonale faglig retningslinje

NRK Sørlandet: Prøveprosjekt gir trygghet

NRK Sørlandet: Vil satse mer på telemedisin

Innovasjonogforskning.no

Fvn.no

Gat.no

 

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 18.03.2015 21:17
Sist endret: 06.08.2015 10:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?