Gå til hovedinnhold

Kommunal responssentertjeneste

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Felles anskaffelse

Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer og kom da med anbefalinger til krav kommunene bør stille til leverandører ved anskaffelse. Utskiftningen fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gjøre det mulig å ta i bruk ny trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg har kommunene på Agder også behov for å skifte ut og ta i bruk oppdatert teknologi på varslingsanleggene på sykehjem.

Kommunene i Agder har nå mulighet for å gå sammen om felles anskaffelse. Dette skaper en betydelig innkjøpsmakt enn om hver kommune gjennomfører individuelle anskaffelser. Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) har startet forberedelsene til innkjøp og etablering av nye avtaler for anskaffelse av responssenterløsning, digitale trygghetsalarmer og tilleggsteknologi. Innkjøpet er et delprosjekt, og vil bli gjennomført som en konkurransepreget dialog.

Kommunal responssentertjeneste

Kristiansand kommune skal i løpet av 2017 etablere et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Responssenteret blir en del av det interkommunale samarbeidet i Agder, der en viktig del av målsettingen er å frigjøre ressurser i pleie og omsorgstjenestene, blant annet i hjemmesykepleien.

Oppstart


Oppstart planlegges så raskt responssenteret er mulig å etablere teknisk, og når det etter en stabiliserings- og utprøvingsperiode vurderes forsvarlig å ta det i bruk. Oppstartstidspunkt avhenger også av hvor raskt anskaffelsen kan ferdigstilles, leverandørens kapasitet og hvordan og når samarbeidsavtalene med kommunene på Agder etableres.

Lokalisering


Responssenteret er planlagt etablert i 1. etasje på Valhalla helsesenter på Lund i Kristiansand. Det planlegges å etablere operatørplasser lokalisert sammen med telemedisinsk sentral (TMS) og øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD).

Organisering


Responssenteret organiseres i samme avdeling som ØHD og TMS, og bemannes med personell ansatt i Kristiansand kommune. Valhalla helsesenter er en del av Lokalmedisinske tjenester sammen med blant annet Kristiansand legevakt. Lokalmedisinske tjenester er en del av Virksomhet behandling og rehabilitering i Helse og sosial.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Gro Anita Fosse  rådgiver i Virksomhet for helsefremming og innovasjon

Kjetil Løyning rådgiver i Helse og sosial direktørens stab

Oppdatert informasjon

Du finner oppdatert informasjon om prosjektets fremgang og leveranser  på hjemmesiden til Kommunal responssentertjeneste

Følg oss på Facebook

Kommunal responssentertjeneste

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 06.12.2016 10:01
Sist endret: 06.12.2016 10:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?