Gå til hovedinnhold

Demens: Digital læring

Digital læringsarena for pårørende til personer med demens (DILP) skal utvikle en innovativ digital informasjons- og læringsarena for pårørende til personer med demens.

Bakgrunn

Det anslås at det i dag er minst 280 000 pårørende til mennesker med demens. Dette tallet vil øke sterkt i tiden framover ettersom som man antar at antallet mennesker med demens vil bli doblet innen år 2040. Det vil derfor være et økende behov for å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personer med demens og de pårørende selv.

For mange pårørende kan det være vanskelig å finne tid og anledning til kurs utenfor hjemmet. En del kan også problemer med å lese lange skriftlige veiledninger. Mange pårøende ønsker mer fleksible og fokuserte løsninger der de kan få skreddersydd hjelp og informasjon "der og da", "når de trenger det" og på enkel og forståelig måte. Det er dette den nye arenaen tar sikte på tilby. Det vil også være et supplement til tradisjonelle kurs.

Avslutning av prosjektet

Prosjektet ble avsluttet september 2016. Pårørende har testet ut appen og den digitale plattformen er ferdig utviklet. Kontaktperson for prosjektet har vært fagutvikler Birgitte Vabo.

I juni 2014 ble det gjennomført fokusgruppe-intervjuer i de tre kommunene Aurskog-Høland, Røyken og Kristiansand. Dette for å få kunnskap om hva som er pårørendes ønsker av ulike typer informasjon, og hvordan en slik arena kan utformes.

Innspillene fra fokusgruppeintervjuene blir viktig for arbeidet med å gjøre arenaen mest mulig informativ, tilgjengelig og brukervennlig.

Mål for prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å designe, utvikle og evaluere en ny brukervennlig og adaptiv digital læringsarena for målguppen. Arenaen vil fremme egenmestring hos pårørende med demens gjennom å tilby informasjon, opplæring og hjelp som er brukervennlig og tilgjengelig. Læringsarenaen skal også kunne tilpasses den enkelte.

Prosjektet startet mars 2014.

Partnere i prosjektet

Seniornett Norge er prosjekteier og representant for sluttbrukerne av den digitale læringsarenaen.

Diakonhjemmet høyskole har spesialistkunnskap om behandling og omsorg til personer med demens.

mYouTime Industriaktøren skal utvikle e-læringsprototyper i prosjektet.

Norsk Regnesentral er et forskningsinstitutt som vil bidra med prosjektledelse og IT-forskning.

Deltager kommuner

Aurskog-Høland kommune

Kristiansand kommune

Røyken kommune

 

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 19.03.2015 20:23
Sist endret: 16.11.2016 17:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?