Ungdomstjenesten

Ungdomstjenesten:  Vi hjelper ungdom!

Ungteam

Vi hjelper ungdom som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Vi kan gi råd og veiledning, og sammen med ungdommen finne fram til de rette tjenestene for den enkelte.

Vi følger opp ungdom som trenger det, også når det tar tid. Vi bistår også nettverket rundt ungdommene, som kan bestå av familie, venner, klassekamerater og andre

Vi som jobber i Ungteam ønsker å hjelpe ungdom til å få et best mulig liv, hvor de får brukt sine ressurser på en god måte.

Vi er sosionomer, sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere, mange med ulike tilleggsutdannelser innenfor rus, psykisk helse og andre relevante fag.
Målgruppe: Ungdom 16 - 25 år

Kontakttelefon til Ungteam: 947 90 627. Telefonen er betjent på hverdager fra kl 08.30 til 15.30 og på torsdager fra kl. 08.30 til 19.30.  

 • Det er frivillig om du vil ta imot våre tjenester
 • Det er gratis
 • Vi har taushetsplikt

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med Ungteamet, kan du ringe kontakttelefonen.
For å få oppfølging fra Ungteam, må du fylle ut et søknadsskjema som leveres på HS-servicesenter i 1. etasje i Gyldengården,  Gyldenløves gate 23. 
(Kryss av på Oppfølgingstjenester i skjemaet). 

Søknaden kan også sendes til: Service og forvaltning, Forvaltningsavdelingen, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Ved spørsmål knyttet til søknaden, kontakt: Helse og sosial servicesenter på telefon 38 07 95 00.

Du vil bli kalt inn til en kartleggingssamtale før du eventuelt får tildelt oppfølging fra Ungteam.

Finn oss på Facebook

 Ungteamet hjelper ungdom

 

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Kristiansand kommune har ansvar for skolehelsetjenesten på de videregående skolene i Kristiansand.

Det er ansatt helsesøstre på alle de videregående skolene, som jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging av enkeltelever.

Elever og foreldre kan ta kontakt med helsesøster på sin skole hvis de trenger hjelp eller har spørsmål om elevens helse eller trivsel. Helsesøster har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Kristiansand katedralskole Gimle

Kvadraturen skolesenter (dekker også de private skolene)

Kongsgård skolesenter

Tangen videregående skole

Vågsbygd videregående skole

Aina Kjær er avdelingsleder for skolehelsetjenesten i videregående skoler. Tlf. 915 31 661, eller send e-post

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opp til 24 år. Her finner du helsesøster, jordmor og lege, som er klar for å hjelpe deg med ting du lurer på.

Du kan komme til oss hvis du har behov for en voksen person å snakke med. Vi er her for å veilede og hjelpe hvis du føler deg deppa, har problemer eller lurer på noe.
Vi har taushetsplikt.

Vi tilbyr også:

 • prevensjon
 • testing og behandling av seksuelt overførbare sykdommer
 • graviditetstest
 • legeundersøkelser

Vi henviser til andre om det er behov for oppfølging.

Trenger du prevensjon?

Åpningstider:

Mandager kl 13.00 – 18.30 
Torsdager kl 16.00 – 18.30

Ingen timebestilling, du kan bare komme innom!

Adresse: Gyldenløves gate 23, egen inngang til venstre for hovedinngangen til NAV.

Telefon: 38 07 57 20

Kontakt oss på e-post

Finn oss på Facebook

Hasjavvenning

Kristiansand kommune driver røykesluttkurs for cannabisrøykere. Vi tilbyr både hasjavvenningskurs og individuell oppfølging av ungdom og unge voksne. 

Vi følger fasene som cannabisrøykeren gjennomgår når han/hun slutter, og gir råd, veiledning og støtte gjennom psykiske og sosialt vanskelige perioder. Vi tilbyr eget velværeprogram med massasje og akupunktur.

Vurderer du å slutte med å røyke hasj?Bevisstgjøringssamtaler

Det tilbys 3-4 samtaler knyttet opp mot faktakunnskap om cannabis, bevisstgjøring og refleksjon om bruk, samt motivasjon for endring. Bekymrede foreldre kan også ta kontakt.

Alder: ungdom og unge voksne opp til 30 år.

Individuelt hasjavvenningsprogram

Programmet er individuelt tilpasset. En støttespiller/instruktør møter brukeren til samtaler ca 15 ganger under en 2-3 måneders periode, og det tilbys videre oppfølging ved behov. Det tilbys også foreldresamtaler 1-2 ganger i løpet av av programmet. Det legges til rette for å få ungdommen ut i aktivitet.

Alder: Ungdom og unge voksne opp til 30 år.

Hasjavvenningskurs

Kurset går over åtte uker med to samlinger per uke. Kurset er gruppebasert med åtte plasser og kurs to ganger per år.

Alder: 18 - 30 år.

Kontaktinformasjon:

 • Madelene Skårdal, koordinator.
  Hovedansvar for unge voksne 18-30 år, tlf: 90 60 29 64.
                                                                              
 • Håvard Berge 
  Hovedansvar for ungdom under 18 år. Tlf: 95 19 67 05.

 • Send e-post

Kompetansenettverk og nettside:

For mer informasjon om cannabis, hasjavvenning og tiltak, se Nasjonalt cannabisnettverk sin nettside hasjavvenning.no.

Her finner du som bruker eller pårørende relevante filmer om cannabis: helsefilm

Ungdomstjenesten

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:


Kontaktperson: Ungteam

Telefon: 947 90 627

Kontaktperson: Ungdomshelsetjenesten

Telefon: 38 07 57 20

 

Forfatter: Anne Wivestad
Publisert: 13.02.2015 13:53
Sist endret: 19.11.2015 13:55