Gå til hovedinnhold

Forskning

Folkehelseinstituttet står bak en studie av Rask Psykisk Helsehjelp. Målet er å samle informasjon om hvor godt tjenesten fungerer og hvordan tjenesten kan forbedres.

Klientene som oppsøker Rask psykisk helsehjelp under studieperioden, som vurderes å være innen målgruppen og som ønsker å delta i studien, vil bli tilfeldig fordelt til:

Gruppe 1: Ordinær oppfølging av fastlege

Gruppe 2: Oppfølging ved Rask psykisk helsehjelp

Fordelingen er helt tilfeldig og det er ingen, verken du selv eller andre, som kan påvirke resultatet av denne. Tilfeldig fordeling er ofte brukt i forskning fordi det er den beste metoden for å teste effekten av et nytt tiltak.

Deltakerne vil bli bedt om å svare på spørreskjema underveis. Ytterligere informasjon vil du få under vurderingssamtalen.

Har du generelle spørsmål om hva det innebærer å delta i et forskningsprosjekt, kan du ta kontakt med prosjektkoordinator Marit Knapstad ved Folkehelseinstituttet på telefon: 53 20 40 70.

Rask psykisk helsehjelp er et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet, opprettet i 18 norske kommuner. Hensikten med Rask psykisk helsehjelp er å gi lavterskeltilgang til psykologisk behandling for voksne (over 18 år) med angst og/eller depresjon av lett til moderat grad.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 30.09.2015 15:48
Sist endret: 30.09.2015 15:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?