Gå til hovedinnhold

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Tilbudet gjelder personer bosatt i Kristiansand kommune, og omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser og/eller personlighetsforstyrrelser.

Tilbudet

Tilbudet baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være deltakelse på et mestringskurs eller veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste trinnene kan bestå av gruppetilbud eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Vårt mål er at innbyggerne som strever skal ha lett tilgang til hjelp i møte med milde til moderate vansker knyttet til psykisk helse. Vi fokuserer på å gi hjelp til selvhjelp, og er et forholdsvis kortvarig tilbud.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Tilbudet bygger på den britiske modellen "Improved access to psychological therapies" (IAPT).

Det er viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Les mer om metodikken og tilbudet her.  

Se et innslag på NRK Kveldsnytt (05.07.2018)

Få hjelp

Ring oss i telefontiden mandag-torsdag 10-14 på telefon 909 62 096 for en kartleggingssamtale.

Angst

Angst er en alarmreaksjon med en sterk energimobilisering rettet mot flukt eller kamp. Når en fare registreres, vil kroppen umiddelbart produsere adrenalin, som i sin tur bidrar til å øke hjerteaktivitet og pusterytme. Dette skjer automatisk, uten at vi vanligvis har kontroll over det.

Film om panikkanfall

En viktig del av angsttrening er å øve på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut mot omgivelsene. En annen viktig del er å redusere angsten for angsten, og få kontroll over katastrofetanker som forsterker angst. Det kan du gjøre ved systematisk å utsette deg for fryktede situasjoner eller kroppsfornemmelser. Ved å bli værende til angsten reduseres får du demonstrert i praksis at dette er forbigående og ufarlige kroppsreaksjoner.

Les mer

Depresjon

Depresjon kan kjennetegnes ved symptomer som nedstemthet, overdreven negativ tenkning, manglende overskudd og initiativ, søvnvansker, irritabilitet og uro. Det kan gå utover dine relasjoner, arbeidsevne og endringer i hukommelse og konsentrasjon.

Forskning viser at det å lære seg å kjenne igjen egne symptomer på depresjon, både tanke- og atferdsmønstre, kan føre til endring i opplevelsen av depresjon, og dermed også være med på å forebygge nye episoder.

Ved å bli bevisst tanke- og handlingsmønstre, kan man oppnå endring og øke mestringsfølelse.

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med hvordan du kan begrense tiden som brukes til hemmende bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Vi jobber også for åpne mer opp for egenomsorg, konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Les mer

Se film her

Søvnproblemer

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tidel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen.

Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Ved langvarige søvnproblemer anbefaler helsemyndighetene kognitiv atferdsterapi.

Rask psykisk helsehjelp jobber med kartlegging av søvn og  strukturert behandling.

Lenke til søvndagbok

Se film her

Kurs

Rask psykisk helsehjelp starter med drop-in kurs høsten 2019. Første samling er 10. september. Det blir kurs hver tirsdag klokken  09.00 - 11.00 med fire ulike tema som rullerer.

Kursene holdes i kjelleren i Rådhuskvartalet.

Kursdatoer og temaer

Drop-in kurset til Rask psykisk helsehjelp har til hensikt å gi deltakerne kunnskap og kjennskap til kognitiv metode, lære verktøy man selv kan bruke, samt lære mer om depresjon, angst, søvn og arbeid og selvhevdelse – hva det er, og hva man kan gjøre for å hjelpe seg selv.

Du trenger ikke ta kontakt med oss for å delta, det er bare å møte opp. Du kan selv velge hvilke og hvor mange av kurs-samlingene du ønsker å delta på.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Vel møtt!

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp går ut på at du og en terapeut finner et egnet selvhjelpsmateriale. Det kan være i form av artikler, bøker eller internettbaserte programmer. Rask psykisk helsehjelp benytter ofte assistert selvhjelp  som selvhjelpsmateriale.

Det forventes at du jobber aktivt med materialet mellom de avtalte samtalene, slik at du får tid til å prøve ulike verktøy og gjøre deg erfaringer du kan drøfte med din terapeut. Samtalene kan foregå enten over telefon eller i våre lokaler.

Individuelle samtaler

Unntaksvis tilbyr vi individuelle samtaler. Det gjøres en vurdering av terapeut i hvert enkelt tilfelle hvorvidt dette tilbudet er aktuelt. Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter.

Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre, og hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon.

Lovende resultater

2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

Rask psykisk helsehjelp virker

Psykolog på radio

Eirik Damsgaard og Ann Birgithe Solheim Eikhom

Psykolog Ann Birgithe Solheim Eikhom i Rask psykisk helsehjelp og programleder Eirik Damsgaard i NRK Sørlandet lager radioinnslag med tips og råd. 

Innslagene sendes annenhver tirsdag. 

Hør sendingen fra 15. januar her -  "Når alt blir et slit"
Hør sendingen fra 29. januar  her- "Har du angst?"     
Hør sendingen fra 26. februar her - "Er du en gaming-mamma?"
Hør sendingen fra 13. mars her - "Hva angrer vi på i livet?"   
Hør sendingen fra 28. mars her - "Ensomhet - Savner du en venn?"    
Hør sendingen fra 9. april her - "Egenverdi og prestasjoner"   
Hør sendingen fra 21. mai her - "Kroppspress hos barn".   
Hør sendingen fra 4. juni her - "Hjelp, vi har fått en ungdom"
Hør sendingen fra 18. juni her - "Storbarnsfamilien skal på ferie".    
Hør sendingen fra 7. august her - "Storbarnsforeldre - venn eller oppdrager"      
Hør sendingen fra 27. august her - "Storbarnsforeldre - skolevegring"    
Hør sendingen fra 25. september  her - "RadioPsykologen Storbarnsfamilien - ungdommen trekker seg tilbake"  
Hør sendingen fra 5. november her - "RadioPsykologen - Ut av høstdepresjonen" 

Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Telefon: 90962096

Forfatter: Dagfinn Nesje
Publisert: 13.02.2015 13:05
Sist endret: 10.11.2019 14:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?