Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Tilbudet gjelder personer bosatt i Kristiansand kommune, og omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser og/eller personlighetsforstyrrelser.

Tilbudet

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi et raskt tilbud, samt hjelp til selvhjelp. Dette for å forhindre forverring av livskvalitet. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Alle henvendelser skjer via telefon 909 62 096 i telefontid kl 10-14 mandag til torsdag. 

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell og har følgende trinn: kurs, veiledet selvhjelp, individelle samtaler.

Behandlingstilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet bygger på den britiske modellen "Improved access to psychological therapies" (IAPT).

Det er viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Les mer om metodikken og tilbudet.

Innslag om Rask psykisk helsehjelp på NRK Dagsrevyen 7.11.2016. 

Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Tilbudet omfatter heller ikke akutte hendelser og/eller akutte kriser. Kontakt da fastlege eller legevakt.

Angst

Angst er en alarmreaksjon med en sterk energimobilisering rettet mot flukt eller kamp. Når en fare registreres, vil kroppen umiddelbart produsere adrenalin, som i sin tur bidrar til å øke hjerteaktivitet og pusterytme. Dette skjer automatisk, uten at vi vanligvis har kontroll over det.

Film om panikkanfall

En viktig del av angsttrening er å øve på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut mot omgivelsene. En annen viktig del er å redusere angsten for angsten, og få kontroll over katastrofetanker som forsterker angst. Det kan du gjøre ved systematisk å utsette deg for fryktede situasjoner eller kroppsfornemmelser. Ved å bli værende til angsten reduseres får du demonstrert i praksis at dette er forbigående og ufarlige kroppsreaksjoner.

Les mer

Depresjon

Depresjon kan kjennetegnes ved symptomer som nedstemthet, overdreven negativ tenkning, manglende overskudd og initiativ, søvnvansker, irritabilitet og uro. Det kan gå utover dine relasjoner, arbeidsevne og endringer i hukommelse og konsentrasjon.

Forskning viser at det å lære seg å kjenne igjen egne symptomer på depresjon, både tanke- og atferdsmønstre, kan føre til endring i opplevelsen av depresjon, og dermed også være med på å forebygge nye episoder.

Ved å bli bevisst tanke- og handlingsmønstre, kan man oppnå endring og øke mestringsfølelse.

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med hvordan du kan begrense tiden som brukes til hemmende bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Vi jobber også for åpne mer opp for egenomsorg, konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Les mer

Se film her

Søvnproblemer

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tidel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen.

Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Ved langvarige søvnproblemer anbefaler helsemyndighetene kognitiv atferdsterapi.

Rask psykisk helsehjelp jobber med kartlegging av søvn og  strukturert behandling.

Lenke til søvndagbok

Se film her

Kurs

Introduksjonskurset er et samlingsbasert kurs med to samlinger. Samlingene er på 2,5 timer, og kurset går normalt over to uker. Dette er et kurs og ikke et gruppetilbud. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene. Kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset. Det starter nytt kurs hver måned.

Faste tema på alle kurs er:

  • Hva er kognitiv terapi?
  • Depresjon: Depresjonens vesen, kjennetegn, grubling og bekymring
  • Bekjempe depresjon: Verktøy og metoder
  • Angst: Angstens vesen, kjennetegn
  • Bekjempe angst: Verktøy og metoder, praktiske øvelser
  • Søvn: Antagelser og fakta om søvn, søvnbehandling
  • Tilbakefallsplan: Forebygging og mestring av tilbakefall

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp går ut på at du og en terapeut finner et egnet selvhjelpsmateriale. Det kan være i form av artikler, bøker eller internettbaserte programmer. Assistert selvhjelp.

Det forventes at du jobber aktivt med materialet
mellom de avtalte samtalene, slik at du får tid til å prøve ulike verktøy og
gjøre deg erfaringer du kan drøfte med en terapeut.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr veiledet selvhjelp over telefon der dine konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Slik får du tid til å prøve ut ulike metoder og gjøre deg erfaringer som kan du drøfte med din terapeut.

Se film her

Individuelle samtaler

Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapi er fra 1 til 15 terapitimer, hvor gjennomsnittet ligger på mellom 6 og 8 timer.

Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre.

Lovende resultater

2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

Rask psykisk helsehjelp virker

Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Telefon: 90962096

Forfatter: Dagfinn Nesje
Publisert: 13.02.2015 13:05
Sist endret: 20.08.2018 15:19