Gå til hovedinnhold

Oppfølgingsteam

Dersom du har utfordringer med psykisk helse eller rus kan du søke om oppfølgingstjeneste.

Kontaktinformasjon

Telefon: 38079500
Epost: post.hs.servicesenter@kristiansand.kommune.no

Kontaktperson: Mette Åkseth, avdelingsleder
Telefon: 99235151

Kontaktperson: Monica Caroline Fronth, Avdelingsleder
Telefon: 46424686

Besøksadresse

Oppfølgingsteam Strømme og Lund
Gyldenløvsgate 23, 5. etasje

Oppfølgingsteam Sentrum
Gyldenløvesgate 23, 5. etasje 

Oppfølgingsteam Vågsbygd
Vågsbygd senter, 3. etasje 

Hva er viktig for deg?

Hos oppfølgingsteamene blir du møtt med recoverystøttende tilnærming. Dette kan du lese mer om i folderen her. Folderen er blitt til i et samarbeid mellom alle våre ulike avdelinger. 

Oppfølgingsteam for voksne over 25 år

Oppfølgingsteam for voksne jobber med mennesker over 25 år som har rus- psykiske og/ eller sosiale vansker. Teamet kan veilede pårørende i enkeltsaker.

Teamene innehar både helse- og sosialfaglig kompetanse.

Oppfølgingen fokuserer på mestrings- og rehabiliteringsarbeid sammen med søker. Samarbeid med ulike instanser er en del av arbeidet, både på kommunalt nivå og med spesialisthelsetjenesten.

Vi kan bla. tilby:

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Økonomikurs, hverdagsøkonomi.

Trang maske kurs (selvhevdelse/selvtillit)

Medisinsk yoga.

Oppfølgingsteam for ungdom

Ungdom som har behov for oppfølging kan ta kontakt med Ungdomstjenesten.

Kriterier

  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
     
  • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a) Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
     
  • Søker må være villig til å motta hjelpen.

Hvordan søke om oppfølging?

For å få bistand fra oppfølgingstjenesten må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Du kan også kontakte Helse- og sosial servicesenter på telefon 38 07 95 00 eller komme til Gyldenløves gate 23 i 1. etasje for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forfatter: Hildegunn Haugum
Publisert: 06.03.2015 10:34
Sist endret: 02.05.2019 15:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?