Møteplass

Informasjon

Møteplassen er et lavterskeltilbud for personer med sosiale-, psykiske og rusrelaterte problemer. De ansatte på Møteplassen har bred sosialfaglig og/eller helsefaglig kompetanse.

Man kan forvente

 • Hjelp uten timebestilling 
 • Å bli møtt på en vennlig og åpen måte av ansatte og brukere
 • Individuelle samtaler 
 • Lån av telefon til nødvendige samtaler
 • Tilgang til PC med internett 
 • Tilgang til aviser 
 • Bistand med utfylling av søknader som f.eks søknad om sosialhjelp, bostøtte ect.
 • Råd og veiledning om hverdagsøkonomi
 • Veiledning på systemnivå; Nav, Oppfølgingstjenester, Nødbolig, Boligkontoret, Ara o.l
 • Informasjon om ulike aktivitetssteder som Portalen, Energiverket og Kirkens Bymisjon m.m 
 • En kopp kaffe og en prat 
 • Trenger du helsehjelp, kan du møte opp hos Feltsykepleien i Elvegata 4.
 • Bistand til akuttime for tannpleie fås på Møteplass
 • Et fristed fra gatemiljøet

Besøksadresse

Gyldenløves gate 23 (Gyldengården) 2. etasje, samme inngang som NAV Kristiansand.

Åpningstid

Mandag og torsdag fra kl 10.00 til 13.00

Telefon

Møteplass kan kontaktes på telefon 95 11 93 75 innenfor Møteplassens åpningstid

Vilkår

Kjøp og salg av rusmidler og varer tillates ikke på Møteplassen. Vold og trusler om vold aksepteres ikke. 

Møteplass

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Kontaktperson: Helse og sosial servicesenter

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Hildegunn Haugum
Publisert: 06.03.2015 10:20
Sist endret: 23.06.2016 13:13