Gå til hovedinnhold

Kommunens kriseteam

Kommunen har et psykososialt kriseteam som trer i funksjon ved ulykker, kriser og katastrofer.

Kriseteamet skal gi hjelp og støtte til personer som opplever kriser, ulykker og ekstraordinære belastninger, for å forebygge psykiske senskader. De ti som er med i teamet er sykepleiere og sosionomer med videreutdanning innen psykisk helse.

Til daglig arbeider de ti i ulike stillinger i helse- og sosialsektoren i kommunen. Men når det er behov for krisehjelp, kalles teamet raskt ut for å hjelpe. Medlemmer fra teamet reiser til stedet det er behov for hjelp, danner seg et bilde av situasjonen, kaller eventuelt inn flere fra teamet og fordeler seg om nødvendig på flere steder. 

Avhengig av hva som har skjedd, bistår teamet både med samtaler, kontakt med fastlege og henvisning til lege og annet hjelpeapparat. Teamet hjelper også med praktiske ting for de som er rammet, og ser hva slags hjelp nettverket rundt de som er rammet kan bidra med. De som er berørt blir fulgt opp av kriseteamet så lenge de jobber med hendelsen, vanligvis er det fire til seks uker. 

Før kriseteamet avslutter sitt arbeid, forsikrer de seg om at alle har fått tilbud om videre hjelp hos fastlegen og det vanlige hjelpeapparatet.  

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 10.03.2017 12:10
Sist endret: 10.03.2017 12:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?