Kreftkoordinator

Kreftkoordinator-prosjektet i Kristiansand er avsluttet.

Personer som har behov for hjelp i forbindelse med egen eller andres kreftsykdom, bes henvende seg til sin fastlege.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 07.02.2015 19:39
Sist endret: 01.09.2016 15:29