Gå til hovedinnhold

Kosthold og ernæring

Sunne og gode kostvaner forebygger livsstilsykdommer som diabetes, fedme og hjerte og karsykdommer.

 Bakgrunn

Fokus på riktig kosthold og ernæring har økt betraktelig de siste årene. Nasjonale føringer og anbefalinger oppfordrer kommunene til systematisk ernæringsarbeid. Som følge av anbefalingene er det opprettet en 100 % stilling for klinisk ernæringsfysiolog i kommunen.

Stillingen er et ledd i kommunens satsing på kosthold og ernæring og er forankret i kommunens helsefremmingsplan (plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, 2013) og kommunens handlingsprogram for 2014-17.

Klinisk ernæringsfysiolog skal sikre fokus på kosthold og ernæring og stillingen er forankret i kommunens helse og omsorgstjeneste, virksomhet for omsorgssentre, kjøkkenservice  og utviklingssenteret (USHT).

Ansvarsområdene innebærer kompetanseheving hos ansatte i tjenestene og ansatte i Kjøkkenservice. Klinisk ernæringsfysiolog har ansvar for utvikling av basismoduler i ernæring og undervisning - se nettside om basiskompetanse. I tillegg kommer indvidrette ernæringskartlegging, ernæringsbehandling, og oppfølging av beboere og brukere.

Klinisk ernæringsfysiolog skal ikke motta henvisning fra fasteleger eller sykehus.

Målsetting

  • Rutiner som sikrer ivaretakelse av brukernes ernæringssituasjon er innarbeidet i kommunens kvalitetssystem, og anvendes av fagpersonell både i tjenesteyting og matproduksjon.
  • Ledere og fagpersonell i helse- og omsorgstjenesten har god kompetanse og økt bevissthet om betydning av kosthold og ernæring for aktuelle brukergrupper.
  • Utvikle matproduksjon, nye retter og dietter tilpasset behov blant aktuelle målgrupper.
  • Kommunen har kunnskap om behov for kosthold og levevaneendring for prioriterte innbyggergrupper, og tilbyr frisklivs- og mestringstiltak til disse innbyggerne.

Prosjektrapport

Kommunen gjennomførte et toårig prosjekt innen kosthold og ernæring som hadde som hovedmål å kartlegge, utvikle og iverksette tiltak for å bedre kompetansen innen ernæring hos ansatte. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2016. Lenke til prosjektrapport: Prosjektrapport i Kosthold og ernæring

I media

Rusmisbrukarar får kokkekurs, NRK Sørlandet 16.2 2016
Skal smake seg til betre eldremat, NRK Sørlandet 10.2.2016 
Skal forhinde underernæring hos eldre, NRK Sørlandet 23.2.2015  

Kosthold og ernæring

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Postadresse:

Boks 417 Lund
4604 Kristiansand

Kontaktperson: Thomas Gordeladze

Tittel: Prosjektleder

Forfatter: Kosthold og ernæring
Publisert: 19.03.2015 15:47
Sist endret: 06.02.2017 13:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?