Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til deg som har fått utfordringer med å klare små eller store oppgaver i hverdagen på grunn av forandringer i hukommelsen. Tilbudet kan også benyttes om du er pårørende.

Besøksadresse:

Gyldenløvesgate 23
kristiansand

Telefon: 38079500

Kontaktperson: Kathrine Færestrand

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 40214098

Normalt eller sykdom?

Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller at man roter bort nøkler fra tid til annen. Hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring kan derimot være et tegn på at noe er galt.

Hva kan vi tilby?

- Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, karlegging og veiledning

- Samarbeid med fastlege om utredning

- Kurs for pårørende - "Pårørendeskolen"

- Støttesamtaler

Hvem kan ta kontakt?

- Personer med hukommelsesvansker, pårørende og venner

- Fastleger

- Hjemmetjenesten og annet personale

Brosjyre

Dersom det er aktuelt med utredning eller kartlegging, kan du også ta kontakt via din fastlege.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Eilif Andersen
Publisert: 02.03.2015 12:41
Sist endret: 03.09.2015 15:16