Gå til hovedinnhold

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder. Du kan også søke om å få praktisk bistand til ulike oppgaver i hjemmet (hjemmehjelp).

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis ved behov for hjelp til:

 • Grunnleggende egenomsorg med hensyn til til mat, ernæring og personlig hygiene 
 • Rehabilitering/habilitering i samarbeid med rehabiliteringsteam
 • Medisinering, sårbehandling med mer i samarbeid med lege
 • Psykiatrisk oppfølging, ofte i samarbeid med psykiatrisk sykepleier  

Hvem kan få tjenesten?

 • Du kan få hjemmesykepleie hvis du har sykdom eller funksjonshemming og trenger nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen. 
 • Du må ha rett på tjenester etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1.
 • Du må selv ønske hjelpen.

Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Pris

Tjenesten er gratis.

Brosjyre

Les en brosjyre om tjenesten

Hverdagsrehabilitering

Les mer her om hverdagsrehabilitering

Hjemmehjelp

Har du sykdom eller funksjonshemming og har nedsatt evne til praktiske gjøremål i hjemmet, kan du få praktisk bistand i hjemmet.

Du kan også få praktisk opplæring i dagliglivets gjøremål, for å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i hva du selv kan gjøre.

Hva kan du få hjelp til?

 • Vask av gulv, støvsuging, støvtørking, riste matter hver 3.uke
 • Skifte sengetøy hver 3.uke
 • Maskinvask av tøy hver 3.uke
 • Vask av kjøleskap, komfyr, mikrobølgeoven 4 ganger i året
 • Innvendig vask av vinduer 2 ganger i året
 • Renhold utføres bare i rom som er i daglig bruk

Hvem kan få tjenesten?

 • Du må bo og oppholde deg i kommunen
 • Du må være berettiget hjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2 - 1 a)
 • Du må selv ønske hjelpen
 • Ved avlastning må det foreligge særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Pris

Det kreves egenbetaling for praktisk bistand etter inntektsavhengig abonnementsordning. Praktisk opplæring er gratis.

Betalingssatser 2019

Søknadsskjema

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema(pdf)
Søknadsskjema(word)

Du kan også kontakte helse- og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Tjenestene reguleres blant annet av:

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Hvem står for hjelpen?

Sonene i hjemmesykepleien i kommunen står for hjelpen.

Når det gjelder hjemmehjelp har Kristiansand kommune fritt brukervalg. Det betyr at du kan velge blant firma som har fått tjenestekonsesjon, eller du kan velge kommunal hjemmehjelp. Du finner lenker til godkjente tilbydere her:

Kontaktinformasjon-soner

Det er 11 soner i kommunen, der hver sone har ansvar for et geografisk område. Om natta har nattjenesten ansvar for hele kommunen. Dersom du ikke vet hvilken sone du skal kontakte, se under "sonegrenser" nedenfor. 

NB! Henvendelser skal rettes til sonene som har telefontid kl 12 og 13 mandag til fredag. Utenom telefontid benyttes vakttelefoner kun for viktige henvendelser .

Ytre Vågsbygd sone

Besøksadresse: Ærfuglveien 15
E-post: post.ytre.vagsbygd.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 00 74 47
Telefax: 38 00 74 48
Vakttelefon: 901 28 787

Midtre Vågsbygd sone

Besøksadresse: Vågsbygd senter
E-post: post.midtre.vagsbygd.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax: 38 07 58 59
Vakttelefon: 907 57 570

Kjerrheia sone

Besøksadresse: Vågsbygd senter
E-post: post.kjerrheia.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax: 38 07 58 59
Vakttelefon: 902 09 133

Grim og Strai Sone

Besøksadresse: Jegergata 12
E-post: post.grim.strai.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 07 66 81
Telefax: 38 07 66 83
Vakttelefon: 909 25 320

Posebyen sone

Besøksadresse: Henrik Wergelands gate 29, 1. etasje
E-post: post.posebyen.sone@kristiansand.kommune.no
Vakttelefon: 975 18 686

Kongens sone

Besøksadresse: Henrik Wergelands gate 29, 1. etasje
E-post: post.kongens.sone@kristiansand.kommune.no
Vakttelefon: 970 70 735

Tinnheia sone

Besøksadresse: Jegergata 12
Epost: post.tinnheia.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 907 60 319
Telefax: 38 07 66 59
Vakttelefon: 907 60 319

Kuholmen sone

Besøksadresse: Sør Arena, Stadionveien 21, inngang 7.
E-post: post.kuholmen.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 
Telefax: 38 10 33 61
Vakttelefon: 901 26 378

St Olavsvei sone

Besøksadresse: Sør Arena, Stadionveien 21, inngang 7.
E-post: post.st.olavsvei.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 10 33 60
Telefax: 38 10 33 61
Vakttelefon: 414 02 827

Kongsgård sone

Besøksadresse: Vigevn.22
E-post: post.kongsgard.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 10 33 90
Telefax: 38 10 33 91
Vakttelefon: 977 86 157

Hånes og Tveit sone

 

Besøksadresse: hånesveien 61
Epost adresse: post.haanes.tveit.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38075860
Telefax: 38075863
Vakttlf: 90505811

Søm og Randesund sone

Besøksadresse: hånesveien 61
Epost adresse: post.som.randesund.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38075860
Telefax: 38075863
Vakttlf: 91824223

Ambulerende nattjeneste

Besøksadresse: Marviksveien 20
E-post: post.ambulerende.nattjeneste@kristiansand.kommune.no
Telefon: 98 28 79 70
Telefax: 38 14 30 79
Vakttelefon: Vest 982 87 952, Sentrum/Lund 982 87 953, Øst 982 87 954

Sonegrenser

Vet du ikke hvilken sone du skal kontakte? Her kan du søke opp hvilke gater og veier de ulike sonene har ansvar for:

Adressesøk til soner

Forfatter: Tone Ness og Øyvind Haarr
Publisert: 16.01.2015 13:54
Sist endret: 03.06.2019 15:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?