Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut å treffe andre.

Dagsentre for eldre

Det finnes flere dagsentre for eldre. Dagavdelingene tilbyr matservering, avislesning, aktiviteter, sosialt fellesskap, trim med mer.

Stener Heyerdahl dagsenter Adresse: Kristian 4.gate 39, 4616 Kristiansand Telefon: 38 07 66 15

Strømme dagsenter Adresse: Strømmeveien 75–77, 4638 Kristiansand Telefon: 38 07 59 68

Ternevig dagsenter Adresse: Ærfuglveien 15, 4623 Kristiansand Tlf: 38 00 41 10

Prestheia dagsenter Adresse: Prestheia 18, 4633 Kristiansand Tlf: 38 10 77 43

Strai dagsenter Adresse: Setesdalsveien 277, 4616 Kristiansand Tlf: 381 79 242

Kriterier for å få plass på dagsenter for eldre

  • Du er eldre, bor i eget hjem og har behov for bistand for å komme deg ut å treffe andre eldre, samt behov for aktivisering i hverdagen
  • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
  • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
  • Du har en demenssykdom.
  • Det må vedlegges oppdaterte medisinske opplysninger ved søknad om plass i dagsenter for eldre.

Slik søker du

For å få plass på dagsenter, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Service og Forvaltning, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema(pdf)

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Service og forvaltning behandler søknaden og fatter vedtak.

Dagsenter er ingen lovpålagt tjeneste.

Betaling for opphold

Det kreves egenbetaling for opphold på dagsenter.

Betalingssatser 2017

Forfatter: Øyvind Haarr
Publisert: 13.03.2015 13:06
Sist endret: 14.03.2017 14:09