Gå til hovedinnhold

Fritt brukervalg

Dersom du er innvilget praktisk bistand i hjemmet av kommunen, kan du velge hvem som skal utføre tjenesten. Du kan velge hjemmehjelp fra kommunen eller fra privat firma som har inngått avtale med kommunen.

OBS endring

Fra 1. april 2016 kan du som bruker velge mellom flere nye leverandører.

Hva innebærer brukervalg?

Brukervalg betyr at du selv kan gjøre valg om hvilken leverandør du vil ha hjemmehjelpstjenester fra. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge kvaliteten på tjenesten nøye opp. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. Du får nå en mulighet til å velge hvem som skal utføre oppgavene.

Dine valgmuligheter

Du kan velge blant firma som har fått tjenestekonsesjon, eller du kan velge kommunal hjemmehjelp. Du finner lenke til godkjente tilbydere her:

Sammen med vedtaksbrevet får du informasjon om leverandørene, og du får vite hvor lang tid du har før du må svare.

Dersom du ikke foretar deg noe, vil du automatisk få hjelp av kommunens hjemmehjelpstjeneste. Dersom du ønsker å beholde tjenesten du allerede har, trenger du altså ikke gjøre noe.

Behovsprøvd

Hjemmehjelpen du får gjennom kommunen er knyttet til dine grunnleggende og udekkede behov. Dersom du får hjelp av familie eller andre, kan dette føre til at ditt behov for kommunal hjemmehjelp faller bort helt eller delvis.

Bytte

Du kan be om bytte når du vil. Du må da fylle ut et bytteskjema. Skjema skal også være sendt i posten til alle brukere av hjemmehjelp. Du kan dessuten henvende deg til Helse- og sosial servicessenter på telefon 38 07 95 00  for å bytte leverandør eller for å få skjema.

Det kan ta om lag én måned fra du melder fra om bytte til du får en ny leverandør.

Ikke dyrere med privat

Det er ikke dyrere for deg som bruker å velge et privat firma. Du betaler den samme egenandelen uansett om du velger kommunal hjemmehjelp eller et privat firma.

Dersom du ønsker å klage, klager du i første omgang direkte til leverandøren av tjenesten. Dersom du ønsker å gå videre med saken, klager du til kommunen. Kontakt servicesenteret på 38 07 95 00 for mer informasjon om klagemuligheter og dersom du har andre spørsmål om brukervalg.

Aktuell informasjon:

Informasjon om brukervalg i Kristiansand kommune

Valg/bytte av leverandør

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Eilif Andersen
Publisert: 27.04.2015 09:54
Sist endret: 28.11.2016 11:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?