Gå til hovedinnhold

Brukerstyrt personlig assistanse

Du kan søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), dersom du har en funksjonsnedsettelse, har stort og langvarig bistandsbehov og er i stand til å være arbeidsleder. Du kan også bli innvilget tjenesten, dersom du har noen som kan være arbeidsleder for deg.

Om brukerstyrt personlig assistanse

Hvem er i målgruppen for BPA?

Intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse er at du kan styre din egen hverdag med hjelp av assistenter. For å være i målgruppen må du ha et stort og langvarig hjelpebehov. Generelt må du være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. Foreldre til  barn med funksjonsnedsettelse kan også være arbeidsledere, når barna er innvilget brukerstyrt personlig assistent. 

 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende funksjonsnedsettelse.
  • Hjelpen skal tilsvare hva du ville fått som personlig assistanse i form av praktisk bistand og støttekontakt.
  • Hjelpen kan også være et avlastningstiltak overfor barn med funksjonsnedsettelse under 18 år
  • Helsehjelp kommer vanligvis ikke under BPA-ordningen. 
  • Ordningen kan bare fungere hvis du selv eller en nærme person er en god arbeidsleder ovenfor dine assistenter. Dette innebærer f.eks. å gi nødvendig opplæring og lage rutiner som skaper en god arbeidsplass og sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for assistentene.
  • Du kan styre hvem du vil ha som hjelper, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilken tider.
  • Tjenesten kan gis sammen med andre tjenester, f.eks. hjemmesykepleie fra kommunen.

 

Hva kreves for å være arbeidsleder?

Du må ha selvinnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen. Du må være aktiv i å rekruttere dine assistenter, kunne organisere hjelpen, sette opp turnus og veilede dine assistenter. Du må være flink til å skape gode relasjoner mellom deg og assistentene

 

Hvordan går du frem for å få brukerstyrt personlig assistanse?

For å få brukerstyrt personlig assistanse, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema(pdf)

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

 

Hvem administrerer BPA-ordningen?

BPA-tjenesten organiserer, koordinerer og følger opp tjenesten, brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette innbefatter også å gi opplæring og veiledning av brukere/arbeidsledere og assistenter. Det er tilsatt tre konsulenter som har oppfølgingen av denne tjenesten og kan treffes på e-post.

Mer informasjon kan du få på helse- og sosial servicesenter 38079500

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 10.02.2015 13:00
Sist endret: 08.10.2019 15:25

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?