Gå til hovedinnhold

Avlastning

Dersom du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med stort pleiebehov kan du søke om avlastning.

Om avlastning

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning dersom du har et særlig tyngende omsorgsarbeid i forhold til funksjonshemmede, eldre og syke.

Hva er målet med avlastning?

Målet er å forhindre utmatting, gjøre det mulig å delta i vanlige samfunnsgoder og aktiviteter eller gi deg nødvendig ferie/fritid, samt eventuelt å få mer tid til andre barn.

Hvordan får du avlastning?

For å få avlastning, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema(pdf)

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetideling behandler søknaden og fatter vedtak.

Hva kreves for å bli innvilget avlastning?

 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det kreves uttalelse fra lege

Pris

Avlastning er gratis.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Avlastning på dagsenter for eldre

For å søke om dagopphold på et dagsenter for eldre må du oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.

Avlastning på sykehjem

For å søke om avlastningsopphold på et sykehjem må du

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Trenger du sykehjemstjenester av kortere varighet gis dette i hovedsak på Valhalla helsesenter. 

Avlastning i privat hjem

Praktisk hjelp i hjemmet for å frigjøre tid til omsorgsarbeidet.

Avlastning i privat hjem utføres av sonene i hjemmesykepleien.

Avlastning for barn og unge med funksjonshemming

 • Avlastning i privat hjem
 • Opphold i avlastningsinstitusjon for funksjonshemmede barn og unge 
 • Avlastning gjennom PUFF som er aktivitetshelger for funksjonshemmede barn og ungdom.

Hvem har ansvaret for å ordne med avlastning i privat hjem?

Konsulentene for funksjonshemmede barn og unge organiserer og bistår familien med privat avlastning.

Konsulenten gir råd og veiledning og følger opp den enkelte familie.

Les mer: her

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 04.02.2015 08:56
Sist endret: 11.01.2018 09:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?