Gå til hovedinnhold

Helseveiledning for seniorer til deg som er 78 år

Helseveiledning for seniorer (også kjent som «forebyggende hjemmebesøk») er en råd- og veiledningstjeneste med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak. Tjenesten tilbyr helseveiledning til hjemmeboende personer det året du fyller 78 år.

Hvem det er for?

Helseveiledning for seniorerKunne du tenke deg å bli med på aktiviteter eller trening, men har problemer med å komme i gang? Har det dukket opp noen utfordringer som gjør at du ikke lenger deltar på de aktivitetene du ønsker? Tør du ikke bevege deg rundt slik som før, fordi du er redd for å falle? Tilbringer du mer tid alene enn du ønsker selv? Har du mistet ektefelle eller en annen viktig person i livet ditt? Byr boligen eller stell av denne på utfordringer som er vanskelige å mestre?

Innbyggere i Kristiansand kommune får en invitasjon til seniorseminar det året de fyller 78 år. Dersom man ikke har mulighet eller ønske om å delta på seminaret, kan få tilbud om personlig helseveiledning/samtale. Du bestemmer hvor du ønsker at samtalen skal finne sted. Vi kommer gjerne hjem til deg, men samtalen kan også foregå i et av kommunens lokaler.

Tilbudet gis ikke til innbyggere som mottar omfattende kommunale hjemmetjenester, bor på sykehjem eller bruker dagsenter, fordi disse allerede har kontaktpersoner i kommunen.

Helseveiledning for seniorer

Formålet med tjenesten er å bevare funksjonsevne og helse. Det er du selv som avgjør hva hovedinnholdet i samtalen skal være.

Samtalen setter fokus på de ressursene du har til rådighet i møte med utfordringer, og hvordan du best kan bevare evnen til å fortsette å gjøre det som er viktig for deg. Små endringer kan gi store helsemessige gevinster.

Videre kan vi gi informasjon om hvilke tilbud som finnes i Kristiansand tilpasset dine behov.

Årlig seniorseminar

Hjemmeboende borgere i Kristiansand får invitasjon til seniorseminar det året de fyller 78 år. 

Seniorseminar 2019

Hjemmebesøk

Ved tilbud om helseveiledende samtale, får du et brev om hjemmebesøk. Dersom det fungerer bedre for deg kan samtalen foregå i et av kommunens lokaler.

En helseveiledende samtale, enten det er hos oss eller hjemme hos deg, har flere mål og et bredt innhold:

• Å bli bevisst egne ressurser
• Å få kunnskap om helsefremmende og forebyggende faktorer
• Å gi personlig veiledning knyttet til enkle tiltak du kan gjøre for å bedre eller bevare din funksjon og helse
• Å lytte dersom du har utfordringer du ønsker å drøfte
• Å oppmuntre til å fortsette med gode og aktive vaner
• Å informere om aktiviteter og tilbud i Kristiansand
• Å sette i gang refleksjoner rundt din hverdag og din helse

Brosjyre

Helseveiledning for seniorer, Kristiansand ( brosjyre)  
Invitasjon til seniorseminar (brosjyre)

Les mer

Tilbud:

Aktiv senior - Seniorsentertjenesten 
Sterk og stødig (Gruppetrening for seniorer via Frisklivssentralen)    
Opp av go'stolen   (Brosjyre)
Frisklivssentralen  
Frivillig arbeid (Nettsted for deg som ønsker å bidra med frivillig arbeid)
Dnt-Sør
Kristiansand folkebibliotek
Seniorkilden
Seniorkino

Brosjyrer/nettsider:

65+ Øvelser som holder deg i form (Brosjyre fra Helsedirektoratet)
Brannforebygging   
Eldre og bilkjøring (Brosjyre)
Forebygge fall (Brosjyre)
Prat om mat (Brosjyre om ernæring og kosthold)
Senior og klar for å skifte bolig (Brosjyre)
Seksuell helse hos eldre (Brosjyre)
Sov godt (Brosjyre fra Helsedirektoratet)
Tannhelse (Brosjyre)


Rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunen
Forebyggende hjemmebesøk (Film fra Helsedirektoratet)

Kontakt oss

Hilde Fleitscher
Ergoterapeutspesialist i eldres helse og mastergrad i folkehelse
Telefon/ sms 415 83 233
Epost 

Forfatter: Hilde Fleitscher
Publisert: 29.02.2016 12:33
Sist endret: 21.05.2019 16:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?