Gå til hovedinnhold

ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et tilbud til pasienter og brukere med behov for døgnkontinuerlig behandling og observasjon. Det er ikke et tilbud om øyeblikkelig helse- eller omsorgshjelp.

Om ØHD

ØHD er et alternativ til sykehusinnleggelse for akutt syke voksne pasienter med kjent og avklart sykdom, der det er behov for døgnkontinuerlig behandling og observasjon over kort tid. Videre omsorgsbehov vurderes innen om lag 72 timer.

ØHD kan tilby

• Enkel diagnostikk (EKG, blærescanner, pulsoksymeter)
• Blodprøver: D-dimer, Kreatin, Na, K Hgb, CRP, INR, BI.s
• Intravenøs behandling, surstoff, forstøver

Pasientgruppe

Tilbudet gjelder pasienter som har kjente diagnoser eller kroniske sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten å bli innlagt på sykehus.

Det er fastlegen, sykehjemslegen, lege i akuttmottak eller legevakten som henviser til Øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Pasientene er 18 år gamle eller eldre.

Kommuner som dekkes

Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommune samarbeider om det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har et nært samarbeid med kommunene og med Sørlandet sykehus Kristiansand.  

Skjema for henvisning

Skjema

Brosjyre og plakat

Plakat 

Brosjyre

Øyeblikkelig hjelp døgnplass

Besøksadresse:

Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 28.03.2015 13:54
Sist endret: 25.11.2016 10:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?