Gå til hovedinnhold

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Flere typer virksomheter skal meldes til kommunen ved avdeling miljørettet helsevern, som også fører tilsyn med disse virksomhetene.

Frisør og hudpleievirksomheter

Lokaler som skal brukes til frisør- og hudpleievirksomheter, inkludert solarier, skal meldes til kommunen, mens lokaler som skal brukes til tatovering eller hulltaking/piercing skal godkjennes. Dette reguleres gjennom forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet .

Melding skal sendes:

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Alle frisør- og hudpleievirksomheter plikter etter forskriften å sende inn melding. Skjemaet skal også brukes av eksisterende virksomheter som ikke tidligere har sendt melding.

Meldeskjema

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking eller permanent make-up, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing. Se siden om godkjenningspliktige lokaler og virksomheter. 

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med at hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter blir etterfulgt.  Den som eier eller driver en slik virksomhet skal sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.  Virksomheten skal etablere et internkontrollsystem som beskriver de hygieniske rutinene som virksomheten har for driften.

Solarievirksomheter

Solarier skal meldes til kommunen i likhet med andre hudpleievirksomheter. Se over.

I tillegg skal alle solstudioeiere, forhandlere og leverandører av solarier melde sin virksomhet til Statens strålevern i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Les mer på Statens strålevern sine sider om krav til solarier og solarieeiere.

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer i driften. Dette reguleres av forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Virksomheter skal i forbindelse med meldingen legge frem for kommunen en vurdering av innretningen utført av et akkreditert inspeksjonsorgan. En slik vurdering skal gjøres hvert femte år.

For mer informasjon, ta kontakt med miljørettet helsevern i Kristiansand kommune.

Campingplasser

Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av §14 i forskrift om miljørettet helsevern. For mer informasjon, ta kontakt med miljørettet helsevern i Kristiansand kommune.

Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning

Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. § 10 i forskriften stiller krav til helsemessige forhold i slike lokaler, bl.a. om inneklima, renhold, sanitære anlegg, psykososialt miljø og forebygging av ulykker, skader og smittsomme sykdommer. For mer informasjon, ta kontakt med miljørettet helsevern i Kristiansand kommune.

Badeanlegg

Badeanlegg, inkludert boblebad skal meldes til kommunen ved oppstart eller vesentlige endringer. Dette reguleres av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.

Meldeskjema finner du her

Skadedyrbekjempere

Skadedyrbekjempere skal sende melding ved bruk av bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig. Dette reguleres av forskrift om skadedyrbekjempelse. For mer informasjon, ta kontakt med miljørettet helsevern i Kristiansand kommune.

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 14:30
Sist endret: 04.12.2017 13:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?