Gå til hovedinnhold

Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter

Flere typer virksomheter skal godkjennes av kommunen ved avdeling miljørettet helsevern.

Barnehager og skoler

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Kristiansand kommune er denne oppgaven plassert hos avdeling miljørettet helsevern. Forskriften fungerer sammen med opplæringsloven kapittel 9a som barnas arbeidsmiljølov, og godkjenningsordningen er et sentralt virkemiddel for å sikre barns arbeidsmiljø.

Nye barnehager og skoler skal godkjennes, samt rehabiliteringer, tilbygg/tilleggsarealer og midlertidige lokaler. Miljørettet helsevern kan delta på prosjektmøter for å bli holdt orientert og sikre ivaretakelse av forskriftens bestemmelser i en tidlig planfase. Godkjenningsprosessen består av to trinn, der planer for nyetableringer eller utvidelser skal vurderes, og det skal gis en endelig godkjenning når virksomheten er klar til å starte opp. Det må derfor sendes inn to søknadsskjemaer i godkjenningsprosessen.

Trinn 1- søknad om samtykke til planer

Miljørettet helsevern skal ha alle planer for nye virksomheter og endringer av eksisterende inn til vurdering. Trinn 1-søknaden er en søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehage/skole. Denne fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder. Søknaden sendes til miljørettet helsevern så tidlig som praktisk mulig, senest samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken.

Trinn 2 - søknad om godkjenning av arbeidsmiljø

Miljørettet helsevern skal gi endelig godkjenning når prosjektet er ferdig, før det tas i bruk. Trinn 2-søknaden er en søknad om godkjenning av barns/elevers arbeidsmiljø. Den fylles ut av styrer/rektor og sendes til miljørettet helsevern før oppstart.

Søknadskjemaer:
Barnehager:
Trinn 1-søknadsskjema
Trinn 2 -søknadsskjema

Skoler:
Trinn 1-søknadsskjema
Trinn 2- søknadsskjema

Søknadsskjemaene er basert på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederne til forskriften:

Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Miljø og helse i skolen (IS-2073)

Mer om miljø og helse i barnehager og skoler

Tatovering og hulltaking/piercing

Lokaler som skal brukes til tatoverings- eller hulltaking/piercingvirksomheter skal godkjennes. Dette reguleres gjennom forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. Alle tatoverings- og hulltakings-/piercingvirksomheter er pliktige til å søke om og ha godkjenning.

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking eller permanent make-up, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.

Søknad skal sendes:

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Søknadsskjema

Når miljørettet helsevern har mottatt søknadsskjemaet, vil vi ta kontakt med virksomheten for å avtale en tid for befaring.

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med at hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter blir etterfulgt.  Den som eier eller driver en slik virksomhet skal sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten skal etablere et internkontrollsystem som beskriver de hygieniske rutinene som virksomheten har for driften.

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 13:36
Sist endret: 14.11.2018 14:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?