Gå til hovedinnhold

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. Vi jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestre hverdagen din best mulig.

Barn og unge

Kristiansand kommune har fysioterapeuter som jobber spesielt med barn. Disse er tilknyttet Familiens hus i sentrum, Vågsbygd og på Strømme.

Det finnes også to spesialister i barnefysioterapi med driftstilskudd. Du finner disse i oversikten over fysioterapi på institutt.

Voksne og eldre

Fysioterapeutene som er ansatt i Kristiansand kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig.

Vi bistår personer over 18 år som bor hjemme og har vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger/tiltak opp mot mennesker som bor på institusjon.

Mottaket på Rehabiliteringsenteret Kløvertun kan hjelpe deg med å legge inn en henvendelse til fysioterapitjenesten.

Fysioterapi på institutt

En del fysioterapeuter på institutt har driftsavtale med Kristiansand kommune. Hos fysioterapeuter med driftsavtale betales en egenandel opp til frikort egenandelstak 2. Noen diagnoserelatert grupper har unntak for egenandel. Se mer på helfo.no.

Egenbetaling for fysioterapi avhenger av hva slags behandling du skal ha.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralens tilbud er  spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt. Frisklivssentralen er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid og er organisert under helsefremmingstjenesten sammen med frivillighetsarbeid og seniorsentertjenesten. Fysioterapeuter har sentrale roller i tjenesten.

Rehabilitering

Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Kommunen kan innvilge dette etter søknad. Rehabiliteringen kan foregå på institusjon eller som en tjeneste i hjemmet. På alle nivåer deltar fysioterapeutene i tverrfaglige team.

Valhalla Helsesenter

Valhalla helsesenter gir tjenester med institusjonssopphold av kortere varighet. Helsesenter har totalt 83 plasser. Fysioterapeuter inngår i det tverrfaglige samarbeidet med sykepleiere, fagarbeidere, leger  og ergoterapeuter.

Forfatter: Terje S. Johannessen
Publisert: 23.06.2015 14:46
Sist endret: 20.03.2019 09:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?