Gå til hovedinnhold

Folkehelse

Kristiansand kommune har ansvar for folkehelsearbeid

Beskyttelse mot dårlig helse

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom og, skader. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Medvirkning

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Kontaktpersoner

Folkehelsekoordinator:
Stine B. Sagen 
Telefon: 901 15 094
E-post: stine.busborg.sagen@kristiansand.kommune.no

Folkehelserådgiver: John Johansen
Telefon: +47 38 24 30 10
E-post: john.johansen@kristiansand.kommune.no

Helsefremmingsplanen
Bakgrunnsdokument for helsefremmingsplan

Folkehelseloven
Folkehelseinstituttet
Statistikkportalen for Kristiansand
Utfordringsbildet for Kristiansand
Miljørettet helsevern
Frisklivssentralen

Forfatter: John Johansen/Raimond Oseland
Publisert: 26.02.2015 08:53
Sist endret: 13.03.2019 09:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?