Gå til hovedinnhold

Dyrehold i tettbygde strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, avfall, støy etc. For noen kan dette bli til stor sjenanse og kan oppleves som en forringelse av bomiljøet.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det vil være driften av dyreholdet som er avgjørende for om avdeling miljørettet helsevern skal gripe inn og regulere et dyrehold.

Dyrepensjonat eller daghjem for dyr skal meldes til Mattilsynet etter forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr.

Hanehold

Kristiansand kommune ved miljørettet helsevern aksepterer i utgangspunktet ikke hanehold i tettbygd strøk, fordi det ligger i hanens natur å gale, og dette kan forstyrre nattesøvnen for naboer.

Eierløse eller forvillede katter

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Se Mattilsynet sine sider om eierløse/forvillede katter. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en villkatt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Krav til dyreholdet

Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller avfall for omgivelsene.

Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal håndteres slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted, bur, hus eller lignende må til enhver tid holdes rene. Skadedyr som rotter og mus skal ikke forekomme.

Les mer om skadedyr på kommunens sider.

Les mer om skadedyr på folkehelseinstituttets sider.

 

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 13:17
Sist endret: 02.04.2019 14:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?