Gå til hovedinnhold

For forsvarsveteraner

På denne siden finner du samlet praktisk informasjon for alle forsvarsveteraner som er bosatt i Kristiansand kommune.

Foto: Svein Tybakken
Hva er en forsvarsveteran

I Kristiansand kommune er det over 1000 forsvarsveteraner. Norge har over flere tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder i andre land. Fra 1947 har over 100.000 norske menn og kvinner erfaring fra slik innsats.

En forsvarsveteran defineres her som en person som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. Forsvarsveteraner har om lag ti pårørende. I vid forstand utgjør "veteranfamilien" ca. en million nordmenn, i følge informasjon fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Det skilles mellom «stadig tjenestegjørende» og «ikke tjenestegjørende» i Forsvaret. Er man ansatt i Forsvaret så blir vedkommende ivaretatt av forsvarets eget tjenesteapparat. Er man ikke tjenestegjørende har veteranen færre tilbud. Forsvarets oppfølgingsplikt avsluttes etter ett år fra hjemkomst. Alle veteraner kan likevel når som helst kontakte Forsvaret og få informasjon om rettigheter, hjelp og tilbud.

Veteranplan

Bystyret vedtok 21. mars 2018 Kristiansand kommunes første veteranplan. Arbeidet med veteranplanen har vært organisert i en arbeidsgruppe bestående av kommunalt ansatte og en referansegruppe. Referansegruppen bestod av forsvarsveteraner og organisasjoner med koblinger til veteranmiljøet, i tråd med planens målsetninger. 

Veteranplan for Kristiansand kommune 2018 – 2020

Årlig 8. mai mottakelse for veteraner

Kristiansand kommune ved ordføreren har siden 2013 arrangert mottakelse for veteranene fra Kristiansand på frigjørings- og veterandagen 8. mai. De siste årene har også veteraner fra omkringliggende kommuner blitt invitert da det ikke har vært tilsvarende arrangementer i deres kommuner. 

Veteranforeninger

Det er opprettet flere foreninger blant forsvarsveteraner i Kristiansand. Her er det mange som har nytte og glede av å treffe mennesker som har opplevd det samme som en selv, og kan del erfaringer, råd og omsorg.

Lenker til eksterne ressurssider

Kontakt            

Kontaktperson for veteranplanen i Kristiansand kommune
Lars Erik Brekne Johnsen 
Mobil: 911 19 692

Politisk veterankontakt
Marius  Haugen (Sp)
936 64 972

Forfatter: Lars Erik Brekne Johnsen
Publisert: 14.01.2019 15:47
Sist endret: 24.01.2019 10:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?