Gå til hovedinnhold

Topdalsveien 18

Beskrivelse

Topdalsveien 18

Topdalsveien 18 gir et tilbud til bostedsløse i Kristiansand kommune. Boligene ligger nær Hamresanden. Inntil 20 personer får trygge, gode og verdige boforhold her.

Anlegget sto klart til innflytting i oktober 2013. Brorparten av bygningene er nyoppført, men et eksisterende bolighus som sto på tomta er integrert og inneholder nå tre boliger.

Tilbudet retter seg mot mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser, og ikke selv klarer skaffe seg egen bolig.

Topdalsveien 18 vekker interesse i fagmiljøet andre steder i landet, og de ansatte tar imot besøk fra kolleger som ønsker å se og lære.

Det er totalt 17 boliger med plass til inntil 20 personer. Brukerne har vært representert i arbeidsgrupper i planleggingen før byggestart. De har dermed hatt innflytelse på hvordan Topdalsveien 18 skulle utformes.  Anlegget er satt opp på denne måten:

  • 14 er frittliggende boliger, 3 innredet i eksisterende enebolig i rekke
  • To av boligene er forsterket og har byggematerialer av en annen karakter
  • Tre av boligene noe større enn de andre og kan benyttes som leiligheter for par
  • Boligene er av type passivhus, det vil si at de er energibesparende
  • Oppvarming med vannbåren varme
  • Universelt utformet
  • Mest mulig skjulte løsninger
  • Forsterkede kontakter med mer

Topdalsveien er planlagt for å være et godt sted å bo. Det skal være et hjem, ikke først og fremst en institusjon. Dette ble det lagt vekt på allerede i planleggingsfasen da boligene ble utformet. Fargevalg, materialvalg og tekniske løsninger har vært brukt bevisst for å oppnå dette. Brukerne var representert i dette arbeidet.

Aktivitetshallen

Aktivitetshallen står i sentrum for tunet av boliger. Hensikten med en aktivitetshall er å gi beboerne mulighet til å oppleve økt mestring. Det skal virke reduserende på bruk av rusmidler, det er en god arena for å jobbe med relasjoner og trene sosiale ferdigheter.

Aktivitetshallen skal gi økt livskvalitet.

Personalbygget

Ansatte har også vært med på utformingen og det er lagt stor vekt på faglighet og profesjonalitet. Det er lagt stor vekt på arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet. Miljøarbeid i boligen og turnus er viktig.

I personalbygget finner du resepsjon, samtalerom, kontor, sår/stellerom, kjøkken, garderober og toaletter.

Topdalsveien 18

Besøksadresse:

Topdalsveien 18
4656 Kristiansand

Kontaktperson: Terje Roar Madsen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 90536169

Topdalsveien 18

Forfatter: Hildegunn Haugum
Publisert: 06.03.2015 11:06
Sist endret: 30.03.2017 14:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?